34 finns inte i multiplikationstabellen

34

Det var det enda som stod på tavlan. Eleverna hade i uppgift att komma på något som de förknippade med just 34. Det kom många olika förslag, som t ex jämnt tal, två siffror, olika uträkningar med addition, subtraktion, division och multiplikation. Men det som jag tyckte var det mest intressanta var när en elev sa:

34 finns inte med som svar i multiplikationstabellen.

Jag hajade till och undrar hur snäv min matematikundervisning egentligen är. I tabellerna 1 -10, där finns inte 34 med som en produkt, men om man tar 17 x 2 eller 2 x 17 är det lika med produkten 34. Det känns som om vi behöver ta ut svängarna i undervisningen, diskutera och pröva oss fram så att inte vi smalnar av och utgår från det mest förväntade.

2 reaktion på “34 finns inte i multiplikationstabellen

Kommentera