Almedalsnytt #5: Hitta passionen och ge ungdomarna hopp

Fryshuset höll ett seminarium med titeln Entreprenörskap utan entreprenörer. Seminariet inleddes av John Steinberg, författare och pedagog,  och det var väldigt intressant att höra John prata om bl a:

  • Framtidens vinnare är de som kan ta personligt ansvar.
  • Tillåt lärarna att arbeta med sina styrkor och sin grej.
  • Fråga eleven: Vad är din grej? Vad gör du på fritiden? Vad är din styrka/talang?
  • Sätt kvaliten i centrum, t ex sök och uppmuntra artisteri, undervisningsskicklighet, lärarledarskap, olikhet inte likhet, flow, mening, ”skarpa projekt” som gör skillnad och kvalitet.
  • Glöm inte bort uppföljningen, uppföljningen UPPFÖLJNINGEN!
  • Det finns inget samband mellan betyg och kompetens.
  • Hitta flow! – När du  mår som bäst producerar du också bäst. Skolan som organisation sätter stopp för det.
  • Skolans uppdrag handlar om att ge ungdomarna hopp.
Lärarkanalen sänder en föreläsning med John Steinberg och den ser du här:

Kommentera