Tal som berör

Lyssnar på Årstaskolans pod Tänktanken. Idag lyssnar jag nyfiket på avsnittet om TalasomTED och Värmeradio. Jag känner igen så himla mycket av det som lärarna säger och tar även med mig saker att tänka vidare kring.

20140616-113731-41851984.jpg

Eleverna på Eskelhem skola gjorde också sina tal, som berörde dem, mig och förhoppningsvis någon annan utanför vår skola. Inspirerade av eleverna på Årstaskolan spelade de in sina tal i klassrummet. Talen blev precis klara innan sommarlovet så vi hann inte följa upp så himla mycket så det finns arbete kvar att göra när höstterminen drar igång. Flera av eleverna ville absolut göra nya tal i höst, innan de ens hade gjort sitt första tal. Andra elever gick stärkta ifrån sitt tal. De insåg också att förberedelserna var viktiga och att talet inte var så himla farligt att framföra som de hade trott från början.

20140616-113806-41886398.jpg

Nu ser vi fram mot hösten. Eleverna känner sig lite modigare och kommer bli finfina förebilder för de elever som till hösten ska börja i vår klass.

TeachMeet Almedalen #tmalmedalen

Jag fick en förfrågan av Helena Kvarnsell och Per Falk om jag ville vara med och arrangera TeachMeet Almedalen i St.Nicolai ruin. Ett TeachMeet har fokus på nätverkande i en trevlig miljö och vilken miljö denna ruin erbjuder! En gigantisk kyrkoruin från 1200-talet där du och jag får möjlighet att  inspirera/inspireras tillsammans med andra skolutvecklande personer och samtidigt insupa historiska och medeltida vingslag.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Idag är 70 personer anmälda, varav 10 har anmält intresse för att tala. Är du intresserad av att delta hittar du anmälan här. Jag kan garantera att du kommer gå ifrån TeachMeet Almedalen fylld av konkreta exempel från skolvardagen och i alla fall lite nyfiken på att vilja testa något av det du har fått presenterat för dig under den timme som vi håller på.

Före eller efter TeachMeet Almedalen kan du besöka lekplatsen som ligger precis bredvid ruinen för att gå på filmhistorisk mark. Lekplatsen användes som inspelningsplats när Pippi Långstrumpfilmerna spelades in då Pippi lekte tillsammans med Tommy och Annika just precis här.

Elever och lärare ska vara motiverade att lära nytt

Jag läste helt enkelt om den – Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen – så skapar vi en relevant skola utifrån Lgr11. Jag läste om några kapitel som jag kom ihåg var viktiga – inte enbart för digtiala verktyg och sociala medier i undervisningen utan för lärandet rent allmänt. Jag kom ihåg att Christina Löfving skrev om inre och yttre motivation och det var det jag ville läsa om en gång till. Det är viktigt. Hur skapar vi en relevant skola där elever känner sig nyfikna, utmanade och motiverade? Tänker jag vidare undrar jag hur skapar en relevant skola där läraren känner nyfikenhet, utmaningar och motivation…

Jag har arbetat med digitala verktyg och sociala medier i min egen undervisning under flera år och vet lite vad det handlar om. När jag nu läser Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen – så skapar vi en relevant skola utifrån Lgr11 ser jag inte en bok som handlar om just det utan om lärande och respekten gentemot våra elever. Att lärare ska se hela barnet och inte enbart skolbarnet som kommer in genom klassrumsdörren på morgonen och sedan slinker ut genom samma dörr på eftermiddagen. Att lärare ska erbjuda en undervisning som utmanar och motiverar eleverna och gör dem nyfikna att vilja lära sig mer och fråga mer. En undervisning där kommunikationen står i fokus eftersom den gör det när vi kommer till förmågorna och syftet med vår undervisning. När jag läser boken läser jag även in mig själv i det som skrivs, jag som vuxen och jag som lärare. Det som Christina skriver om gäller synnerligen mig, dig och alla som verkar i skolans värld.

Kapitel 3 och 8 blir viktiga kapitel för mig. Det här bär jag med mig när jag nu har läst boken en gång till:

Kapitel 3:

 • Lärare och elever bör se lärande i nätverk som centralt. Hemma, i skolan och på arbetet. Vi lär och utvecklas tillsammans där kommunikationen står i fokus. Att diskutera, redogöra, argumentera osv.
 • Lärare och elever har dagens teknik i sina klassrum och troligtvis finns den även hemma. Se till att börja använda verktygen som banar väg för det livslånga lärandet.
 • Lärare och elever måste våga komma med nya idéer och våga ställa frågor som gör att vi måste tänka nytt.
 • Lärare och elever måste ställa relevanta frågor. Gör eleverna det? Gör lärarna det?
 • Lärare och elever har kanske olika inställningar till lärande. Följer de talangteorin (fixed mindeset) eller steg-för-stegteorin (growth mindset)? Talanginställningen tror att mycket av det som eleven/läraren möter i livet är förutbestämt och att det inte går att påverka. Vi kan kalla det ett låst läge och här skyddar vi oss från att misslyckas, våga testa nytt och har svårt att anta en utmaning. Steg-för-steginställningen däremot lyfter fram att utmana eleven/läraren som i sin tur kan leda vidare till nytt lärande. Här vågar vi göra saker och välja uppgifter som ligger en aning utanför vår komfortzon. Utmaningen blir ett sätt att lära nytt.
 • Styrs lärare och elever av inre (ta sig vidare av egen vilja) eller yttre (påtvingad i form av belöning) motivation? Det här är så viktigt och det är bra att denna del i boken är kopplad till forskning där det visar att yttre motivation tar död på elevens/lärarens initiativförmåga. Den inre motivationen däremot drivs av den egna viljan att göra något, utforska det outforskade, dela med sig och samarbeta. Här står inte en påtvingad belöning i fokus utan detta gör eleven/läraren för att vi faktiskt vill – vi drivs av vår nyfikenhet och att använda den inre motivationen för att uppnå tillfredsställelse. Det är hit vi ska. Eleverna ska känna så när de är i skolan och du och jag som lärare ska även hitta hit i vårt arbete. Jag citerar boken: ”Inre motivation föder kreativitet, vilket i sin tur ger oss vilja att utforska och lära mer. Därför är forskning om motivation viktig för dagens skola. Den hjälper oss att se vad eleverna behöver utveckla.”
 • Hur får vi motiverade elever? Christina hänvisar till Dan Stone, Edvard Deci och Richard Ryan (2009) som har utarbetat en metod i  6 steg för att väcka motivation. Jag tänker att detta gäller för eleverna men självklart även för läraren och de kollegor som finns runt om oss. Så läs även lärare där det står elev: 1. Ställ öppna frågor och bjud in eleverna till att delta i problemlösning. 2. Lyssna aktivt på eleverna och försök sätta dig in i deras perspektiv. 3. Erbjud eleverna valmöjligheter och klargör ansvarsområden. 4. Ge uppriktig, positiv respons som uppmärksammar inititativförmåga. 5. Undvik sk tvingande kontroll av elevers som att bjuda på glass om och när mål har uppnåtts. 6. Utveckla ert kunnande och dela med er av det ni lär för att visa att man genom detta ökar kompetensen.

Kapitel 8 undrar om vill ha motiverade elever och lyfter fram vår roll som pedagog. I slutet dyker det upp hur ett fungerande arbetslag fungerar och att arbetslag går igenom fyra faser från det att de träffas som nya för varandra. Så viktigt och intressant att veta och framför allt att diskutera på våra arbetsplatser. Att lyfta fram och medvetandegöra: Jag citerar:

 • Fas 1: Gruppmedlemmarna försöker känna av stämningen och vill vara till lags då man strävar efter att känna tillhörighet till gruppen.
 • Fas 2: Kännetecknas av att gruppmedlemmarna vill bryta sig loss. Man är inte lika beroende av gruppledaren utan vågar yttra avvikande åsikter.
 • Fas 3: Att nå fas tre kan ta tid. Men det får det göra. Kommunikationen i gruppen blir mer öppen och uppgiftsorienterad.
 • Fas 4: ... ett fungerande team som kan koncentrera sig på att vara verkligt produktivt och effektivt. Teamet lägger energi på att nå de mål man har satt upp och på att genomföra uppgifter som man har kommit överens om.

Självklart handlar hela boken om digitala verktyg och sociala medier i undervisningen men det är inte det jag ser idag när jag läser boken. Jag ser grunden för lärande,kopplat till forskning, teorier och våra styrdokument, både när det gäller eleven men även för mig som vuxen, som lärare. En fin bok, av en fin författare som ställer elevens rätt till undervisning i fokus och lärarens skyldighet att axla ansvaret som pedagog.

20140525-105932-39572412.jpg

#pedagogiskpubGotland

Nu startar vi igång pedagogisk pub på Gotland. Du kommer väl?

Plastkuber och Minecraft

Lös problemet så här tänker kanske läraren:

20140410-182349.jpg

Eleverna löser det hellre så här:

20140410-182427.jpg

Så var det i alla fall i mitt klassrum när mina elever skulle lösa en problemlösningsuppgit i Matematiklyftet.

Mobiltelefon – ja visst

Elevens mobiltelefon – ett verktyg för lärande.

20140410-175455.jpg

Leta upp klassbloggen

20140410-175508.jpg

Ladda ner en skrivmall från Dropbox.

20140410-175523.jpg

Tillsammans hittar vi information om Plan.

Låsa in blyertspennorna för att sedan boka dem

Jag har haft förmånen att ha iPads i mitt klassrum under några år. Inte så att vi kan arbeta 1:1 men vi har haft dem tillgängliga hela tiden. Vi har använt dem till många olika saker: färdighetsträning, blogga, twittra, kommunicera, filma, fota, redigera, skriva, Skypa, upphovsrätt, nätsäkerhet, ja listan kan göras lång. iPadsen är ett naturligt verktyg i mitt klassrum.

Nu har en kollega på en annan skola kontaktat mig och undrat hur vi gör på min skola med våra iPads eftersom den skola där kollegan arbetar har ett bokningssystem. Ipadsen är inlåsta och får bara användas om en bokning är gjord. Rektor har bestämt så. Jag själv tror inte att det är rätt väg att gå. Jag tror på tillgängligheten för att iPads ska användas som ett av många verktyg i klassrummet. Inte skulle vi väl låsa in en klassuppsättning pennor som vi sedan ska boka när eleverna behöver använda dem.

Av ren nyfikenhet ställde jag frågan om hur andra gör med sina iPads i Facebookgruppen Ipads i förskolan och skolan och jag fick svar.

Särbegåvade barn

Har idag haft förmånen att få lyssna på en kort föreläsning av en kvinna från Mensa om särbegåvade barn. Mycket tankeväckande och tydligt att dessa barn tycker skolan är öken. Det gäller för oss lärare att hitta dessa barn och därmed också hitta uppgifter på adekvat nivå som utmanar dessa barn. Skolan ska ju vara individanpassad.

Photo 2014-02-18 15 10 41

För mer info om särbegåvade barn kan följande webbsidor rekommenderas: MensaBegåvade barn och Filurum . Läs även Lovisa Linds uppsats Att undervisa elever som förvånar.

Använd det eleverna har i fickan

Jag har inget emot mobiler i klassrummet, tvärtom, men jag har varit dålig på att tala om för mina elever att de kan använda sin mobil om de vill.

Idag har eleverna fotat av det jag skrev på tavlan, fotat webbadresser och använt miniräknaren i sin mobil. En elev googlade sig fram till kunskap utifrån en faktaruta i matteboken. De vill gärna använda sig av sin mobil. När de får.

Och de som inte har, tänker du. De använder någon av skolans iPads.

20140217-182443.jpg

Våga fråga!

Hur tydliga är vi lärare med att berätta för våra elever att de ska våga fråga när de inte kan och vet? Att det är deras rättighet. Jag har lyft frågan tillsammans med mina elever.
– Ni har rätt att fråga. Det är inte dåligt eller fel. Det är utvecklande. Det är ett måste för lärande.

Nu börjar eleverna att fråga. Lite smått. Både på lektionstid och på raster.

20131121-183000.jpg