Höstlov

 

Ett välbehövligt höstlov gör entré nästa vecka.

Att skriva tillsammans

Det är intressant hur en planerad lektion blir en helt annan och tusen gånger bättre. Jag skriver allt mer tillsammans med eleverna via projektorn. De säger och jag skriver. Nu på senare tid är det allt fler elever som gärna går fram och skriver istället för mig och självklart tar jag ett steg åt sidan. En engelsk lektion där eleverna hade samlat ihop sina faktakunskaper om Gotland som sedan skulle skrivas in i DetektivenEmilochvi blev också diskussioner om grammatik och längdmått i olika länder. Jag tycker att eleverna är modiga när de går fram till SMART-board datorn för att skriva – jag hoppas att det är ett tecken på trygghet i gruppen. De andra eleverna tittar på det som eleven skriver och kommer sedan med konstruktiva frågor och hjälpande svar för att utveckla varandra i stavning, grammatik, fakta och mycket annat. I dessa diskussioner, utifrån elevernas texter, diskuterades grammtik på ett mycket naturligt sätt – Varför ”a” eller ”an”, ”has” eller ”have” och genitiv-s. Vi fick lära oss om ”mile” – eftersom eleverna ville översätta ”mil” till ”mile” och jag skriver vi eftersom det inte enbart är eleverna som lär. Jag lärde mig vad soptipp hette och landskapsdjur ställde jag mig lite frågande till men eleverna hade minsann slagit upp ordet och så var det med det. Jag anser att vi ska ta tillvara elevernas texter för att använda dem för undervisning, det ger så oerhört mer än att läraren rättar och sedan är det inget mer med det.

Avtryck

Tänk om det gick att mäta hur lärare har påverkat och gjort avtryck i elevers liv, nu och i framtiden.
Bild: Marie Andersson

Hur utvecklande är det invanda?

Kan undervisningen bli så trygg att det blir en vana och hur utvecklande är det invanda? Vad händer när det invanda rubbas och helt plötsligt blir en ovana? Jag funderar ur lärarperspektivet OCH elevperspektivet. Fram med lite farligheter!
Bild: Öpedagogen

Tekniken skapar nya möjligheter

Tänk vilka möjligheter vi i skolan har idag! Det spelar inte så stor roll var vi befinner oss. Vi kan resa, göra studiebesök och samtala med andra som finns nära eller väldigt långt borta. Jag blir väldigt inspirerad av detta YouTube-klipp. Känner du till något liknande klipp, kommentera gärna.

Kommer du ihåg?

Kommer du ihåg, den där första dagen som nyutexaminerad lärare? När du stod där inför en hel klass och skulle börja använda all den kunskap du fått med dig från lärarhögskolan. Kommer du ihåg hur mycket du arbetade, planerade, planerade och planerade lite till inför den där lektionen? Kommer du ihåg allt det där du förväntades kunna? Kommer du ihåg första utvecklingssamtalet? Kommer du ihåg?

Jag kommer ihåg den där lektionen, jag kommer ihåg eleverna, jag kommer ihåg kollegorna, jag kommer ihåg all tid jag lade ner på att planera, planera och åter planera, jag kommer ihåg kunskaperna som jag förväntades kunna, jag kommer ihåg föräldrarna och jag kommer ihåg utvecklingssamtalen.

Kom ihåg hur det faktiskt var när du möter en nyutexaminerad lärare, kanske en blivande kollega. Kom ihåg att han eller hon behöver ditt och mitt stöd.
Bild: Öpedagogen

Välkommen hit!

Inom kort kommer den nya Öpedagogen att finnas här.