Jaha, tänker du så?

Vi läser högt.
Lyssnar.
Ställer frågor.
Funderar.
Tillsammans.

Elevreflektioner kring just detta:

IMG_1777.JPG

IMG_1778.JPG

Idag titulerar jag mig som en JÄKLA STOLT lärare

Jag brukar inte använda svärord i mina blogginlägg men idag tänker jag göra det. Jag är så JÄKLA STOLT över mina elever och vad de har presterat. Hur de har bjudit in till sina innersta tankar och känslor kring saker i deras liv som betyder eller har betytt något för dem. Att de sedan ville dela det med mig, sina klasskamrater och dig är grymt stort. Efter nitton #talsomberör stod jag där med tårar i ögonen och vi diskuterade hur vi blir berörda av olika saker. Jag blev så oerhört berörd av en elev som pratade om sin moster som dött i cancer eftersom min mamma dog i somras i cancer. En elev blev berörd av en klasskompis eftersom de hade upplevt exakt samma saker kring sina döda husdjur och så fortsatte diskussionerna.

Efter att ha fått se sina inspelade tal ville nästan alla elever dela med sig av sitt tal på nätet.  Aldrig har jag sett eleverna så engagerade i sitt skrivande eller i sitt muntliga framförande, trots att nervositet och rädsla stod där och drog i dem innan de satte igång. Efteråt stod eleverna glada och lyckliga för att de hade genomfört och lyckats med något som kändes en aning skrämmande.

Det jag tar med mig till nästa gång de ska göra nya tal, för det vill några göra, är att köpa in en bättre mikrofon så att alla verkligen hörs. Men man tager vad man haver och det blev ju himla bra ändå.

Elever och lärare ska vara motiverade att lära nytt

Jag läste helt enkelt om den – Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen – så skapar vi en relevant skola utifrån Lgr11. Jag läste om några kapitel som jag kom ihåg var viktiga – inte enbart för digtiala verktyg och sociala medier i undervisningen utan för lärandet rent allmänt. Jag kom ihåg att Christina Löfving skrev om inre och yttre motivation och det var det jag ville läsa om en gång till. Det är viktigt. Hur skapar vi en relevant skola där elever känner sig nyfikna, utmanade och motiverade? Tänker jag vidare undrar jag hur skapar en relevant skola där läraren känner nyfikenhet, utmaningar och motivation…

Jag har arbetat med digitala verktyg och sociala medier i min egen undervisning under flera år och vet lite vad det handlar om. När jag nu läser Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen – så skapar vi en relevant skola utifrån Lgr11 ser jag inte en bok som handlar om just det utan om lärande och respekten gentemot våra elever. Att lärare ska se hela barnet och inte enbart skolbarnet som kommer in genom klassrumsdörren på morgonen och sedan slinker ut genom samma dörr på eftermiddagen. Att lärare ska erbjuda en undervisning som utmanar och motiverar eleverna och gör dem nyfikna att vilja lära sig mer och fråga mer. En undervisning där kommunikationen står i fokus eftersom den gör det när vi kommer till förmågorna och syftet med vår undervisning. När jag läser boken läser jag även in mig själv i det som skrivs, jag som vuxen och jag som lärare. Det som Christina skriver om gäller synnerligen mig, dig och alla som verkar i skolans värld.

Kapitel 3 och 8 blir viktiga kapitel för mig. Det här bär jag med mig när jag nu har läst boken en gång till:

Kapitel 3:

 • Lärare och elever bör se lärande i nätverk som centralt. Hemma, i skolan och på arbetet. Vi lär och utvecklas tillsammans där kommunikationen står i fokus. Att diskutera, redogöra, argumentera osv.
 • Lärare och elever har dagens teknik i sina klassrum och troligtvis finns den även hemma. Se till att börja använda verktygen som banar väg för det livslånga lärandet.
 • Lärare och elever måste våga komma med nya idéer och våga ställa frågor som gör att vi måste tänka nytt.
 • Lärare och elever måste ställa relevanta frågor. Gör eleverna det? Gör lärarna det?
 • Lärare och elever har kanske olika inställningar till lärande. Följer de talangteorin (fixed mindeset) eller steg-för-stegteorin (growth mindset)? Talanginställningen tror att mycket av det som eleven/läraren möter i livet är förutbestämt och att det inte går att påverka. Vi kan kalla det ett låst läge och här skyddar vi oss från att misslyckas, våga testa nytt och har svårt att anta en utmaning. Steg-för-steginställningen däremot lyfter fram att utmana eleven/läraren som i sin tur kan leda vidare till nytt lärande. Här vågar vi göra saker och välja uppgifter som ligger en aning utanför vår komfortzon. Utmaningen blir ett sätt att lära nytt.
 • Styrs lärare och elever av inre (ta sig vidare av egen vilja) eller yttre (påtvingad i form av belöning) motivation? Det här är så viktigt och det är bra att denna del i boken är kopplad till forskning där det visar att yttre motivation tar död på elevens/lärarens initiativförmåga. Den inre motivationen däremot drivs av den egna viljan att göra något, utforska det outforskade, dela med sig och samarbeta. Här står inte en påtvingad belöning i fokus utan detta gör eleven/läraren för att vi faktiskt vill – vi drivs av vår nyfikenhet och att använda den inre motivationen för att uppnå tillfredsställelse. Det är hit vi ska. Eleverna ska känna så när de är i skolan och du och jag som lärare ska även hitta hit i vårt arbete. Jag citerar boken: ”Inre motivation föder kreativitet, vilket i sin tur ger oss vilja att utforska och lära mer. Därför är forskning om motivation viktig för dagens skola. Den hjälper oss att se vad eleverna behöver utveckla.”
 • Hur får vi motiverade elever? Christina hänvisar till Dan Stone, Edvard Deci och Richard Ryan (2009) som har utarbetat en metod i  6 steg för att väcka motivation. Jag tänker att detta gäller för eleverna men självklart även för läraren och de kollegor som finns runt om oss. Så läs även lärare där det står elev: 1. Ställ öppna frågor och bjud in eleverna till att delta i problemlösning. 2. Lyssna aktivt på eleverna och försök sätta dig in i deras perspektiv. 3. Erbjud eleverna valmöjligheter och klargör ansvarsområden. 4. Ge uppriktig, positiv respons som uppmärksammar inititativförmåga. 5. Undvik sk tvingande kontroll av elevers som att bjuda på glass om och när mål har uppnåtts. 6. Utveckla ert kunnande och dela med er av det ni lär för att visa att man genom detta ökar kompetensen.

Kapitel 8 undrar om vill ha motiverade elever och lyfter fram vår roll som pedagog. I slutet dyker det upp hur ett fungerande arbetslag fungerar och att arbetslag går igenom fyra faser från det att de träffas som nya för varandra. Så viktigt och intressant att veta och framför allt att diskutera på våra arbetsplatser. Att lyfta fram och medvetandegöra: Jag citerar:

 • Fas 1: Gruppmedlemmarna försöker känna av stämningen och vill vara till lags då man strävar efter att känna tillhörighet till gruppen.
 • Fas 2: Kännetecknas av att gruppmedlemmarna vill bryta sig loss. Man är inte lika beroende av gruppledaren utan vågar yttra avvikande åsikter.
 • Fas 3: Att nå fas tre kan ta tid. Men det får det göra. Kommunikationen i gruppen blir mer öppen och uppgiftsorienterad.
 • Fas 4: ... ett fungerande team som kan koncentrera sig på att vara verkligt produktivt och effektivt. Teamet lägger energi på att nå de mål man har satt upp och på att genomföra uppgifter som man har kommit överens om.

Självklart handlar hela boken om digitala verktyg och sociala medier i undervisningen men det är inte det jag ser idag när jag läser boken. Jag ser grunden för lärande,kopplat till forskning, teorier och våra styrdokument, både när det gäller eleven men även för mig som vuxen, som lärare. En fin bok, av en fin författare som ställer elevens rätt till undervisning i fokus och lärarens skyldighet att axla ansvaret som pedagog.

20140525-105932-39572412.jpg

Digilär 2012 Gotland

Så var det över – Digilär 2012 på Gotland. Två fullspäckade inspirationsdagar för att inspirera gotländska lärare till att arbeta med digitala verktyg i undervisningen, kopplat till läroplanens skrivningar.

Vi fick inspirerande och erfarna föreläsare som kom för att delge sina erfarenheter, hämtat från deras egen undervisning eller från verksamheten där de arbetar. En härlig spridning som förhoppningsvis har inspirerat en och annan gotländsk lärare att våga ta steget, testa, göra fel, göra nytt, utveckla och se fördelar med att använda digitala verktyg i undervisningen.

Vi var några som twittrade under dagarna under #digilär12 och jag hoppas att fler lärare på Gotland upptäcker fördelarna med Twitter, ur ett skolperspektiv.

Jag hann lyssna på de flesta föreläsarna och tar framför allt med mig en nyfikenhet kring att arbeta med Google Sites i ett språkutvecklingsperspektiv och Skolverkets söktjänst Spindeln där vissa länkar har koppling till vår läroplan – suveränt.

Jag har satt saxen i ett garnnystan

Jag håller på att lära mig nya saker. Det är svårt. Det är motigt. Det blir många funderingar och väldigt få svar. Jag irrar och hittar ingen utgång och ingen ingång heller för den delen. Det är frustrerande och känslan av att kunna ingenting är enorm.

Anne-Marie Körling kallar det för den lärande gropen och jag själv jämför det med att sätta saxen i ett garnnystan. Den röda tråden har blivit avklippt, garnändarna är många, spretar åt alla möjliga håll och hittar ingen annat ände att förena sig med. Jag blir trött av det här då inget verkar gå min väg. Jag tvekar. Jag misströstar.

Samtidigt är det väldigt lärorikt. Jag är övertygad om att irrandet och frustrationen kommer till ett slut. Jag är säker på att garnändarna hittar sina vägar till varandra så att den röda tråden löper som den ska till slut. Känslan av att inte kunna känner även elever när de lär. Jag frågade idag och jo visst – de känner samma sak. Jag är tacksam över att få känna hur elever kan känna – då förstår jag hur de känns när de inte förstår.

Reflektera

Jag läser Anne-Marie Körlings bok ”Nu ler Vygotskij”. Jag brukar säga att hon gör det svåra enkelt och att det svåra blir greppbart.

Jag läser i boken att Anne-Marie ständigt reflekterar vilket fick mig att reflektera över hur och om jag själv reflekterar. Först tyckte jag inte alls att jag reflekterar kring mitt uppdrag men insåg ganska snart att jag gör det – genom att bl a skriva här. Jag blev också nyfiken på hur andra tänker kring sitt eget reflekterande och frågade därför på Twitter:

och fick följande svar:

Hur och vad gör DU när du reflekterar?

Almedalsnytt #4: I just looooove webbsändningar

Att direkt eller i efterhand få möjlighet att följa föreläsningar, seminarier och samtal kopplat till skolan och skolutveckling är superduper. Skollyftet har samlat ihop en hel hoper med webbsändningar från Almedalen under rubriken Aktuellt från Almedalen 2012. Titta nu, titta senare eller ta med och titta tillsammans med din skolledare och dina kollegor. Idag finns så många möjligheter till att utvecklas tillsammans – tekniken skapar möjligheter till det.

Och när jag ändå håller på vill jag flagga för en mycket intressant och tankeväckande föreläsning som Anne-Marie Körling höll på i Lärarnas hus med titeln Pedagogiskt samarbete – det utvidgade lärarkollegiet:

Almedalsnytt #3: Hur blir den digitaliserade skolan en skola för alla

Jag deltog i Lärarförbundets frukostseminarium: Hur blir den digitaliserade skolan en skola för alla. I panelen deltog även Erik Fichtelius Utbildningsradion, Eva-Lis Sirén Lärarförbundet, Christina Löfving, lärare och författare och Mimmi Garpebring Förbundsordförande för Sveriges elevråd SVEA

Första 25 minuterna pratar Erik Fichtelius och Eva-Lis Sirén, resterande tid pratar vi andra.

The Big Five

Det började med att jag läste en tweet för några dagar sedan och sen har det bara rullat på, i mina tankar, på Facebook och på Twitter.

Det började med tweeten som länkade vidare till Göran Svanelids artikel om The Big Five i Pedagogiska magasinet. LÄS ARTIKELN!!! När jag läste om The Big Five verkade det som om alla pusselbitar ramlade på plats. Helt plötsligt såg jag vad jag inte hade sett tidigare – jag såg innehållet och hjärnan gick upp i högtryck. Jag tänkte planering, bedömning, IUP, LPP, utvecklingssamtal, reflektion och utvärdering – allt som Göran berör i artikeln. I samma veva läste jag Lena Gällhagen och Elisabeth Wahlströms bok om surfplattan i förskolan, där de presenterade Lotusdiagrammet som jag inte hade hört talas om tidigare. Artikeln + lotusdiagrammet gjorde att jag såg en ”mall” framför mig. Jag gillar inte mallar, formen är inte viktigt alls, det är innehållet som är det viktiga, men ibland är mallen bra för att jag ska kunna se mina tankar och få ner dem på ett papper – det är nämligen först då jag kan se hur jag tänker och om jag tänker.

På lördagskvällen fastnade jag i en tråd i FB-gruppen Ipads i förskola och skola. Där kom en förfrågan om appar upp och jag hoppade in och lyfte fram att vi måste koppla apparnas användning till förmågor och färdigheter utifrån läroplanen och så rullade det vidare till The Big Five, lotusdiagram och diskussionen var intensiv 🙂

 Diskussionen kom också att dyka upp i FB-gruppen Ipads och en-till-en för år 6-9 där jag fick nys om en länk som tog upp The Digital Learning Farm. Wow, säger jag bara! Vilken fantastisk styrka det är att hitta kollegor på nätet som villigt delar med sig och som i sin tur kan få mina tankar att ändra riktning och därmed utvecklas vidare i mitt tänk:

Idag bildade jag FB-gruppen The Big Five och använder mig av hashtag #thebig5 när jag skriver om detta på Twitter. Gör det du med om du hoppar in i debatten, titta förbi och var med och tänk tillsammans med alla vi andra som funderar och tänker kring The Big Five – förmågorna i Lgr11.

Och precis i detta nu när jag sitter och skriver detta dimper det ner ett mail där Fröken Ann delar med sig av sina The Big Five – förmågor som hon har skrivit om till ett språk som eleverna ska förstå. Att hitta kollegor på nätet är större än vad många förstår och att dessa kollegor ständigt, ständigt delar med sig är ju helt fantastiskt. Vi kanske närmar oss den likvärdiga skolan med stormsteg när lärare från Sveriges alla hörn delar med sig och utvecklar den svenska skolan tillsammans.

Det känns som att jag är något på spåret – jag tänker undervisning i stort  men även specifikt när jag ska använda en dator, ipad eller en app i undervisningen. För hur häftigt, ballt och ”helt rätt” det är med ipads, datorer och appar i undervisningen är de ”bara” verktyg för att eleverna ska nå målen. Därför är det av största vikt att du och jag – pedagogerna vet på vilket sätt vi kan förankra dem i våra styrdokument så att The Big Five (förmågor) tränas – dagligen i den svenska skolan.

Elevers behov kopplat till läroplanen

Jag är ganska säker på att jag fick idéen från Anne-Marie Körling.

Kom att tänka på detta när jag läste tipspromenadfrågan i höstas. Jag tror att vi lärare ska lyssna mer på eleverna och deras behov än vad vi gör och koppla behoven till läroplanen. Gå bara till dig själv. Hur lär du dig bäst, med hörlurar i öronen, en luvtröja på huvudet eller med hjälp av något annat? Det kan ju ha betydelse för ditt eget lärande vad du får ha med dig och det är garanterat ingen skillnad om du är elev.