En bra lärare

Jag läser Matematik – en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning från Myndigheten för skolutveckling. I den framgår det hur eleverna i NU03 definierar en bra lärare:

  • att eleverna får vara med och påverka innehåll och arbetssätt,
  • läraren har höga förväntningar på eleverna,
  • lärare som tror på elevernas förmåga,
  • läraren varierar undervisningen med olika slags uppgifter och
  • arbetsformerna varierar mellan enskilt arbete, laborativt arbete, gemensamma genomgångar och diskussioner.

Vad underbart kloka elever är! Hur ofta frågar vi dem hur de uppfattar vår undervisning, innehållet och deras tankar och funderingar kring vad och hur de vill lära? Vi måste göra det, det står så i våra styrdokument…

En reaktion på “En bra lärare

Kommentera