Ensam eller med stöd av andra?

Vi läser numera mycket mer matematiktal tillsammans, tal som vi hämtar från matematikboken. Högt och tydligt. Långsamt. Vi tittar på matematiska begrepp och eleverna tycker att det är bra. En del tycker till och med att de lär sig bättre. Någon tyckte till och med att vi skulle skriva till läromedelsförfattaren och klaga på hur de hade skrivit meningarna. Det gick ju knappt att förstå vad de ville att eleverna skulle göra och jag höll med.

Jag upptäcker att läsförståelsestrategierna aktiveras under tiden vi kritiskt granskar ett matematiktal och talar om det. Jag upptäcker också att jag som lärare tar så mycket för givet. Jag tror att eleverna förstår men det gör de inte när de lämnas ensamma med att läsa och lösa ett tal, tyst och ensamt utan stöd av mig eller klasskamraterna.

Kommentera