Hej tomten…

Vi har under höstterminen arbetat med källkritk och informationssökning. Det gör vi i och för sig mest hela tiden men jag har verkligen gått till grunden med detta för att medvetandegöra för eleverna vad dessa begrepp innebär så att eleverna till slut äger kunskaper kring detta viktiga ämne. Eleverna har nu prövat att använda olika källor och berättat för varandra om de varit trovärdiga och användbara. För tillfället skriver eleverna brev till någon – husdjuret, tomten, en kompis eller till någon annan för att förklara vad källkritk och informationssökning är utifrån elevens kunskaper kring detta ämne. För mig är det väldigt intressant att ta del av deras tankar. Jag ser att alla börjar förstå medan andra har kommit lite längre på vägen. Jag ser också att jag i min undervisning kanske varit en aning otydlig och att jag under vägen får rätta till det. Några av sakerna jag vill vet mer om hur eleverna tänker är:

  • Är det bara fakta till skolarbeten etc som eleverna söker efter när de söker efter information eller finns det andra saker som är intressanta för dem och som de kan hålla sig källkritiska till?
  • Många av eleverna anser att vi inte ska lita på Wikipedia.
  • Eleverna skriver och berättar att de inte ska lita på någon – Wikipedia, personer, böcker, filmer etc. Är det så kritiska de ska vara eller behöver denna föreställning luckras upp en aning?

Fortsättningen kommer att bli lika intressant som den har varit så här långt.

20121125-180806.jpg

20121125-180850.jpg

20121125-180935.jpg

Kommentera