Hur användbara och trovärdiga är källorna eleverna använder i undervisningen?

Vi arbetar hela tiden målmedvetet mot att utveckla elevernas förmåga att avgöra källors användbarhet och trovärdig. Vi arbetar lika målmedvetet med att söka, samla, strukturera och kritiskt granska information för att eleverna ska bli medvetna om vad, hur och var de ska söka och varför.

Eleverna fick i förra veckan i uppgift att söka information om huggormen. Jag hade i förväg gjort i ordning en tankekarta med olika frågor om huggormen som eleverna skulle försöka hitta svaren på. I par fick sedan eleverna en utvald källa av mig att söka information ifrån och källorna var: Wikipedia, film på YouTube, UR-film, app, två olika faktatexter och några elever googla. Nu kanske du tänker att vad trist att läraren bestämmer vad de ska söka efter och att frågorna redan är bestämda men det är just det som är poängen. Det är inte ämnet i sig som står i fokus för tillfället utan jag vill att eleverna ska jämföra olika källors användbarhet för att få en förståelse kring att det finns olika källor att söka från och att olika källors användbarhet varierar. Detta för att eleverna i ett senare skede ska kunna söka information på ett medvetet sätt utifrån deras intressen eller ämnesval i skolan och/eller hemma.

Idag fick eleverna utvärdera och reflektera kring de källor de använt för att söka fakta om huggormen. Följande frågor fick de sedan diskutera och besvara så att hela klassen fick en helhetsbild av alla källors användbarhet och trovärdighet:

  1. På vilket sätt är er källa användbar? Svar: Wikipedia är bra för det finns mycket fakta. Det var lätt att hitta eftersom det fanns länkar. Film på YouTube: Inte särskilt användbar. Faktatext: Vi hittade väldigt mycket fakta om en fråga. Det var en bra text och vi hittade väldigt mycket fakta om utseende och kännetecken. Google: Ja den var bra och vi hittade mycket fakta men det var svårt att förstå texten.
  2. På vilket sätt är er källa inte användbar? Svar: Wikipedia är inte så bra för det finns svåra vuxenord som vi inte förstod och då fick vi försöka ta reda på vad orden betydde. Länkarna var oanvändbara för jag förstod dom inte. Film på YouTUbe: Det fanns ingen fakta om huggormens fiender och föda fast vi tittade på filmen 3 gånger. Hon som pratade pratade för tyst. Inte särskilt användbar för vi hittade bara svar till frågan Övrig information. UR-film: Det fanns lite fakta och det fanns långa stunder när hon inte pratade utan man fick bara se på filmen. App: Den var inte bra om man bara ville ha fakta om huggormen. Faktatext: Lite svårt i början att hitta rätt sida eftersom det fanns olika huggormar att söka fakta om. Det fanns jättemycket fakta om varje sak. Google: Det var svårt att förstå texten när vi valde en webbsida.
  3. Hur vet ni att er källa är trovärdig? Svar: Wikipedia: Det vet vi inte för vem som helst kan skriva där. Fast vem som helst kan ändra tillbaka igen 🙂 Film på YouTube: Vi vet inte om den är trovärdig men vi tycker att hon som pratar kan väldigt mycket om naturen. Vi vet inte men man såg att t ex honan var större än hannen, precis som hon säger i filmen. UR-film: För att den har sänts på TV (Sveriges Television) App: Vi vet inte. Faktatext: För att bokförlaget inte skulle göra böcker om de inte var sanna. Vi vet inte eftersom vi har fått ett kopierat papper från en bok och det finns inte skrivet var informationen kommer ifrån. Google: Det kan vi inte men Google borde ändå kolla så att det står rätt.
Jag blir lika imponerad varje gång av elevernas reflektioner och funderingar kring källor, upphovsrätt och informationssökning. Utifrån elevernas funderingar här ovanför har jag tonvis med uppslag om fortsatt undervisning kring detta intressanta och väldigt viktiga ämnesområde. Jag blir också glad att det är deras funderingar som fyller på undervisningen mest hela tiden.
 Innan eleverna gick hem fick de skriva en Exit ticket om vad de hade lärt sig under lektionen och här är ett urval av elevernas svar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 reaktion på “Hur användbara och trovärdiga är källorna eleverna använder i undervisningen?

  1. Pingback: Hej tomten… | Öpedagogen

Kommentera