I vilken bildvärld undervisar du

Jag tänker bild. Bild? Ja, vad innebär ämnet bild egentligen i dagen skola? Papper, penna, sudd, kritor, vattenfärg, akrylfärg, penslar, vatten och en palett? Eller är det digitalkamera, Flickr, Creative Commons, DVD-kamera och bildpromenader. Är det två bildvärldar som lever separata liv eller förenas de i vår undervisning? Stövlar vi lärare runt i den ena världen och glömmer den andra eller hoppar vi mellan båda?

Jag läser ämnets syfte och roll i undervisningen:

Utbildningen i ämnet syftar till att utveckla såväl kunskaper om bilden som kunskaper i att framställa, analysera och kommunicera med bilder. Den skall utveckla lust, kreativitet och skapande förmåga, ge allmänbildning inom bildområdet och leda till att eleven skaffar sig en egen ståndpunkt i en verklighet med stort visuellt informationsflöde.

Jag anser nog att vi ska stövla runt i båda bildvärldarna, den ena är inte viktigare än den andra eftersom båda ska ha plats i undervisningen, allt enligt våra styrdokument.

3 reaktion på “I vilken bildvärld undervisar du

Kommentera