Jag ställer frågor, eleverna tystnar

Den här funderingen skrev jag ner för flera år sedan. Jag kommer ihåg var jag satt när jag skrev den. Hela kollegiet var samlat och egentligen tittade vi på någon av Skolverkets filmer. Men jag var inte fokuserad på filmen utan upptagen med tankar kring hur att ställa frågor och varför eleverna ibland blev helt tysta när jag ställde frågor.

Idag funderar och tänker jag också mycket kring att ställa frågor. Skillnaden nu i förhållande till när jag skrev anteckningen här ovan, är att jag idag är mer medveten om hur jag ställer frågor. Inte sagt att jag alltid ställer de rätta frågorna men jag försöker varje dag ställa de öppna frågorna, de som utmanar elevernas tänkande. Om jag lyckas eller inte vet jag inte, men jag uppfattar inte längre att eleverna tystnar när jag frågar. Jag fortsätter att ställa mig frågande och undrande till frågandets konst och vill utveckla dem, varje dag

Kommentera