Känner du dig osäker på varför du ska använda modern teknik i undervisningen

Då kanske det här inlägget, med hänvisning till Kolla Källan, hjälper dig en bit på vägen.

Vad står det om it, informationssökning och källkritik i den nya läroplanen för grundskolan? Vilka färdigheter förväntas eleverna utveckla när det gäller att söka och kritiskt granska information från tryckta och digitala medier? På den här sidan hittar du citat ur Lgr11, den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem.

Kolla Källan hjälper dig som är tveksam till hur IT, informationssökning och källkritik har sin självklara plats i undervisningen. 

Vill du se en film istället om samma sak så har Henrik Wideus ordnat det. Och om du slutligen skulle vilja visa en PowerPointpresentation i ämnet så har även Kolla Källan ordnat det.

Kommentera