Kunskapshubben – en eftermiddagsaktivitet

Jag tipsade min kollega om Kunskapshubben och kollegans elever fick i uppgift att kolla några filmer hemma.

En morgon kommer en elev fram till mig och undrar om jag vet vad eleven hade varit inne på för webbsida under gårdagen. Det visste jag självklart inte så eleven berättar att eleven utforskat vinkelfilmen. Eleven visar med händerna hur en trubbig-, rät- och spetsig vinkel ser ut och kan förklara både det ena och andra om vinklar. Sedan berättar eleven vidare med stor entusiasm om decimalfilmen, subtraktionsfilmen och additionsfilmen. Det står också klart vad eleven ska göra under eftermiddagen: Se på alla andra mattefilmerna som erbjuds på Kunskapshubben. Inte ofta man hör elever som självmant vill arbeta med matteuppgifter som skolan har föreslagit.

Tack Martin för att du bidrar till nyfikenhet, lust och kunskap via dina filmer och alla ni andra som fyller Kunskapshubben med intressant innehåll!

Kommentera