Lgr11 – aktiva, kreativa och kompetenta entreprenörer

Lpo94 lämnar över till Lgr11

Jag läser och jämför Lpo94 med Lgr11. Med överstrykningspennan har jag markerat det som har förändrats (markerat med fet stil här i inlägget) i övergången från Lpo94 till Lgr11.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Nu när vi har i uppdrag att utbilda aktiva, kreativa och kompetenta medborgare undrar jag vad det innebär för den undervisning du och jag bedriver i våra klassrum. Behöver du och jag ändra på något? Möbleringen, schemat, innehållet, kontrollen, bedömningen eller vad?

Detta är en ny skrivning i Lgr11:

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få  möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Får dina och mina elever visa sin kreativitet, nyfikenhet och vilja att pröva egna idéer när de befinner sig i skolan? Och vad innebär entreprenörskap i ditt och mitt klassrum? Jag har skrivit inlägg om entreprenörskap i förskolan och om entreprenörskap i allmänhet och det är inte så ”farligt” som det låter. Det här är vårt nya uppdrag som ska bli en naturlig del av elevernas arbetsdag. Kanske ser vi redan kreativa, aktiva entreprenörer i våra elever och det vore ju toppen om det är så men om vi inte har det – då har du och jag ett och annat att fundera över.

En reaktion på “Lgr11 – aktiva, kreativa och kompetenta entreprenörer

  1. Pingback: Entreprenörskap = geocaching? | Öpedagogen

Kommentera