Lgr11 – KAN och HAR FÅTT KUNSKAP OM

I Lpo94 ska skolan sträva efter att varje elev behärskar, utvecklar, lär sig, tillägnar sig, har förtrogenhet med, har kunskap om. I Lgr11 är skolans mål och skolans ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola KAN göra, KAN använda, KAN lösa, KAN lära, KAN utforska, KAN samspela, KAN ta del av eller HAR FÅTT KUNSKAP OM

Jag tycker att Lgr11 stramar upp och kvalitetssäkrar elevens rättighet till en bättre utbildning än tidigare – en tydligare skrivning. Nu är det upp till dig och mig att se till att så blir fallet.

En reaktion på “Lgr11 – KAN och HAR FÅTT KUNSKAP OM

  1. Jag håller med dig. LGR 11 är faktiskt rätt bra. Särskilt i uppstramningarna. Problemet är att de allt som oftast är rätt väl dolda.

    Som jag ser det finns det en otrolig potential för lärare att göra skolan bättre med hjälp av LGR 11. Men det finns en lika stor potential för politiker att göra den ”kostnadseffektiv” (läs = sämre). Det är helt galet viktigt att vi som yrkeskår tar LGR 11 och använder den som ett vapen för att kräva den bästa skolan vi kan få.

    Ett exempel:
    I början av kapitel ”2.2 Kunskaper” finns två stycken om hur kunskaper inhämtas. Bland annat finns formuleringen att kunskaper inhämtas i helklass och enskilt. Här har politiker börjat gå in och detaljstyra arbetsmetoder. Trots att skolan är målstyrd. Skammen går på torra land. Samtidigt kan jag använda exakt samma ord till att hävda varje elevs rätt till enskild undervisning (även de som redan kan). Jag som jobbar i en snål kommun behöver verkligen den typen av uppstramning!

    //K

Kommentera