Lyssna, se och lär tillsammans med eleven

Jag tror att elever är tusen gånger mer kreativa och påhittiga än vad vi vuxna är. Vi vuxna fastnar ofta i det gamla invanda och beprövade och ser kanske inte möjligheterna fastän de finns där inom nära räckhåll. Om vi var tillräckligt lyhörda på vad våra elever vill och önskar skulle vi kunna utvecklas tillsammans med dem och hitta nya vägar och tillvägagångssätt som vi aldrig annars skulle ha mött eller vågat oss in på utan våra elever.

En av mina elever är intresserad av origami och ville hitta nya alster att vika. När jag efter en stund vänder mig om sitter eleven framför datorn, hörlurarna på och följer en origamifilm på YouTube. Eleven tittar en stund filmen, pausar, viker, tittar lite till osv.  Jag gillar verkligen det här! Jag hade aldrig tänkt så långt även fast jag är väl medveten om YouTubes fantastiska tillgång och inspiration. Jag är förespråkare för instruktionsfilmens betydelse för själva lärandet, oavsett innehåll i själva filmen.

Kommentera