Matematik, en del av vardagen

Jag läser kursplanerna och försöker förstå mitt uppdrag. Jag inser att jag aldrig blir fullärd och tur är väl det. Jag läser även förslaget till kommande kursplanen i matematik och jag gillar

”… hur vardagliga situationer kan formuleras matematiskt”

och

”Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla ett matematiskt språk, samt förtrogenhet med hur språket används för att kommunicera med och om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang”.

Jag vill att eleverna ska förstå att matematiken är en del av vardagen. Inte att matematik är en del av skolan. Jag vill…

Kommentera