Matte, nej jag bara skojar

Många elever upplever matematiken som tråkig. Läste idag i den lokala tidningen om en 14 årig kille som får frågan: Vilket är ditt favoritämne i skolan? Svaret blev: Matte. Nej, jag bara skojar. Jympa är bästa ämnet.

Hur kan matematiken upplevas som tråkig i elevers ögon när vårt uppdrag är:

Ämnets syfte och roll i utbildningen
Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. Den skall också ge eleven möjligheter att upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, former och samband samt att uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem. Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem.

Kommentera