Positiv respons och formativ bedömning

I våras började eleverna att arbeta med positiv respons och där var jag väldigt tydlig med att eleverna skulle börja ge positiv respons till sin kompis och därefter belysa förbättringsområden och sist avsluta med något positivt. Döm av min förvåning när jag själv sitter och skriver bedömningar efter en mattediagnos. Tror du att jag började med det positiva – självklart inte. Och jag som ändå är så noga med att lyfta det positiva och det som är bra i det eleverna gör i klassrummet och att eleverna ska göra likadant. Jag är väldigt noga med att det är okej att göra fel och misstag och sedan ta sig vidare därifrån. Men när jag inte är lärare i klassrummet och istället sitter hemma och tittar på vad eleverna har gjort så gick jag rakt i fällan – började med det som eleven behöver utveckla. På sätt och vis är jag glad för att det hände eftersom jag då har gjort mitt misstag/fel och kan gå vidare och utvecklas därifrån. Jag är den ständigt lärande läraren 🙂

Kommentera