Reflektera

Jag läser Anne-Marie Körlings bok ”Nu ler Vygotskij”. Jag brukar säga att hon gör det svåra enkelt och att det svåra blir greppbart.

Jag läser i boken att Anne-Marie ständigt reflekterar vilket fick mig att reflektera över hur och om jag själv reflekterar. Först tyckte jag inte alls att jag reflekterar kring mitt uppdrag men insåg ganska snart att jag gör det – genom att bl a skriva här. Jag blev också nyfiken på hur andra tänker kring sitt eget reflekterande och frågade därför på Twitter:

och fick följande svar:

Hur och vad gör DU när du reflekterar?

Kommentera