Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning

Twitter är en guldgruva att ösa ur. Idag hittade jag till en ny sida, Bedömning för lärande , via Twitter. En oerhört viktigt och informativ sida om bedömning. På Bedömning för lärande  hittade jag den här filmen som betonar den formativa bedömningen:

Vet av erfarenhet att det är många lärare som tycker att det är svårt att förstå vad framför allt formativ bedömning innebär. Hoppas att filmen kan vara till hjälp.

Kommentera