Skyperummet

BETTinlägg # 4

Tänk dig ett rum där eleverna vid behov kan Skypa med andra elever. Inte ett rum där du måste be om lov för att gå, utan eleven går när han/hon känner att behovet finns. Ett ställe där eleverna kan knyta nya kontakter, ta reda på hur andra människor tycker och tänker kring ett specifikt område och en plats där skolan öppnar upp mot omvärlden. Att den enskilda skolan eller klassrummet inte blir den enda plats där eleverna har tillgång till nytt lärande är en självklar tanke år 2012. Dessa Skyperum finns – det fick jag b

Lotta Bolin på Årstaskolan Skypar sig runt i Sverige tillsammans med sina elever. De letar upp skolor i de olika landskapen för att lära sig mer om just det landskapet. Det är en lärandesituation som tilltalar mig där eleverna får kommunicera sitt lärande och inte enbart sitter med näsan i en gammal hederlig Sverigebok.

Vi har inget Skyperum på vår skola men vi är numera med i ett surfplatteprojekt. Att använda Skype på iPaden är ett bra grepp där IT och lärande går hand i hand. Det skulle jag vilja utforska lite mer.