Att undersöka en Om-sida gav information och nyfikna elevfrågor

Eleverna hade idag haft som uppgift att undersöka Anna Janssons, Mimmi Tollerups och Rabén&Sjögrens hemsidor och där fördjupa sig i deras Om-sidor. Eleverna hade fått tre frågor som de skulle undersöka:

  1. Vad är webbplatsens syfte – Vad vill webbplatsen informera oss om?
  2. Finns det några kontaktuppgifter på webbplatsen?
  3. Är det något du funderar mer på när du har tittat på Om-sidan?
Och visst blev det information och visst blev det nya frågor och erfarenhter. Vad sägs om:
Så har vi lärt oss lite nytt idag igen och jag förvånas, gläds och häpnar över vilka saker eleverna och jag får lära oss när vi arbetar med Emil Wern i kombination med att webbpublicera. Inte trodde jag att vi skulle undersöka Om-sidor när vi satte igång med att läsa böckerna om Emil Wern – nej verkligen inte…

Ska det fortsätta eller tog det slut idag?

Idag har vi gått var andra bokvandring i Emil Wernarbetet. Jag är mäkta imponerad av mina elever som idag har agerat guider och tagit oss runt i Visby och samtidigt berättat om kända platser i Visby innerstad. De tog det på yttersta allvar och jag tror att de har lärt sig en hel del om sin egen hemstad. Om inte har de fått uppleva Visby på riktigt. Jag inser, efter ett läsårs arbete med Emil Wernböcker, att vi i skolan har mycket att hämta i skönlitteraturen. Att läsa två böcker på ca 90 sidor var och i efterhand se att de har fyllt ett helt läsår med undervisning – det gör mig nästan mållös. Att sedan se eleverna arbeta och vara nyfikna kring arbetet har gjort att EmilWernarbetet blivit det roligaste, mest utvecklande och givande arbete jag någonsin gjort under mina 11 år som lärare.

Jag ser en fortsättning på arbetet. Anna Jansson skriver bra böcker som vi också kan använda i vår fortsatta undervisning. Det finns stort allvar i hennes böcker. Det vet jag. Det har hon själv talat om. Varje bok hon skriver gömmer en viktig sak att fundera, diskutera och tänka vidare kring. Tänk er att vi skulle läsa en bok om sopor,  vad mycket vi skulle kunna undersöka i vår egen kommun. Sophantering, återvinning, miljöfrågor … ja jag ser inget slut på det heller. Nu har jag inte läst boken än, men det ska jag ta mig tid till att göra under sommaren så får vi se om Emil Wernarbetet fortsätter nästa läsår eller om det idag, med vår andra bokvandring, härmed har tagit slut.

Visby stad och Emil Wern, blir det en fortsättning?

Skrivprojekt i olika genrer

Jag satt och funderade på de skrivprojekt som vi håller på med. Ett oväntat skrivprojekt blev flaskposten som vi hittade. Igår kom svaret från de båda pojkarna i Nässjö. Brev, bilder, e-mailadresser och Facebookkonoton – så skrivandet mellan oss och dem kan fortsätta. Eleverna skriver också till Radioskrivarklubben, det har jag skrivit om här. Två av eleverna har nu fått sitt skrivande inspelat och vi väntar med stor spänning på att få höra den färdiga radioteatern. De andra eleverna skriver också och vi hoppas självklart att fler av eleverna ska få sina skrivna berättelser uppspelade på radion. Och så skriver vi vidare på Detektiven Emil och vi. Ett mycket spännande arbete som kan bli hur stort och innehållsrikt som helst. Jag ser så många möjligheter med detta bok/bloggprojekt och det poppar ständigt upp nya idéer. Jag antecknar för fullt, i anteckningsböcker och i min mobiltelefon. Inte hade jag trott att vi skulle kunna komma på så många intressanta och spännande infallsvinklar utifrån Anna Janssons Silverskatten. Att en bok kan skapa undervisningsinnehåll för ett helt läsår – det är fantastiskt. Så vi skriver på, allt från guppande flaskposter till skrivande ute på nätet.
Bild: Marie Andersson

Upphovsrätt och källkritik, hur gör du?

I och med att vi är med i Webbstjärnan har också mina tankar kring hur vi använder Internet/datorn tillsammans med eleverna blivit än mer aktuellt. Jag har alltid sett självklarheten med att använda datorer i undervisningen. Tidigare har mitt fokus legat mer på att använda oss av olika gratisprogram som t ex Voicethread, Glogster, Storybird, Animoto, xtranormal vilket jag även nu ser som något självklart och använder. Nu börjar mitt intresse handla mer om källkritik och upphovsrätt och det blir mer och mer självklart att diskutera detta tillsammans med eleverna och att det är en del av undervisningen.  Jag säger inte att jag är någon expert, för det är jag definitivt inte, men jag är nyfiken och lär mig hela tiden, tillsammans med eller på sidan om eleverna, och enligt våra kursplaner SKA dessa diskussioner föras i våra klassrum. I diskussionerna tillsammans med eleverna kring deras blogg blir det självklart att diskutera källkritik och upphovsrätt. Idag ville t ex en elev att vi skulle scanna av en bild på en Visbykarta från Anna Janssons bok Silvkerskatten och lägga upp den på bloggen vilket i sin tur satte igång en diskussion kring om vi bara kan låna en bild av en författare utan att fråga om lov. Viktiga och intressanta diskussioner. Hur gör du i ditt klassrum?

Rektorer, föräldrar, grannar och alla ni andra – lämna ett avtryck

Lite drygt en månad har gått sedan vi satte igång att arbeta med EmilWernböckerna. Eftersom jag tycker att det är en självklarhet att använda tekniken i undervisningen var det självklart att skapa en blogg där vi kan berätta om hur vi arbetar i skolan, hur vi tänker, vad vi ställer oss frågande till, vad vi vill undersöka, vad vi är kritiska till, allt enligt kursplanen i svenska:

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera, … utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag, … samt utvecklar sin förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap.

 Arbetet med böckerna hade jag gjort även om jag inte hade haft tillgång till bloggen, men jag vill att vi i skolan delar med oss av arbetet vi gör i det klassrum, i den skog eller i den gympasal vi befinner oss i. Att enbart hänga upp teckningar på väggarna och skriva i skrivböcker som läggs i lådor kanske är okej för andra lärare, men inte för mig. Jag vill att innehållet i vår undervisning ska segla ut från klassrummet och även befinna sig på andra platser än där vi är. Jag vill att den hamnar hos rektorn, andra rektorer, föräldrarna, andra föräldrar, kollegorna, andra kollegor, farmödrar, mormödrar, kusiner, bästa kompisen, FB, Twitter, Skolverket, Skolinspektionen, grannen, ja hos vem som helst som är intresserad och nyfiken på vad man gör i en svensk skola år 2010.

Hur går då själva arbetet kanske ni undrar? Just nu är vi inne i själva läsprocessen, vi lär känna Emil och hans värld. Jag läser högt ur boken Silverskatten tillsammans med eleverna. Utifrån det diskuterar vi vad vi läser. Så fort eleverna undrar över något tas det upp till diskussion vilket innebär att vi inte hinner speciellt många sidor på en lektion 😉 Antal sidor är helt oväsentligt och det tror jag också är viktigt för eleverna att förstå. Våra gemensamma diskussioner om innehållet i boken ger alla som finns i klassrummet en möjlighet att ta till sig andras funderingar och tankar kring hur man kan tänka när man läser. Alla lär sig, oavsett om man är lyssnare eller talare. Vi har så intressanta diskussioner och jag häpnar över elevernas engagemang och nyfikna funderingar. Vi läser inte bara en bok, vi diskuterar livet. Jag har skapat egna konton till alla elever, men alla har ännu inte haft tillfälle att skriva – förhoppningsvis ska det bli ändring på det ju längre vi arbetar med boken och bloggen. Några av eleverna är engagerade och skriver hemifrån andra är inte alls intresserade. Jag hoppas att detta ska ändra under läsåret som går eftersom vi ska arbeta med det här ända fram till sommaren. Bloggen ska även användas för att lära eleverna mer om upphovsrätt, källkritik, hur man skriver Wikipediaartiklar, hur YouTube fungerar men det får vi återkomma till lite längre fram. Jag som lärare har ett ansvar att lyfta dessa frågor till ett undervisningsinnehåll eftersom eleverna inte kan så mycket som vi tror om just dessa områden. Sedan kan de söka och leta, javisst, men att gå på djupet kring detta är lärarens uppgift att göra eleverna nyfikna på.

Det jag skulle önska för elevernas skull är att ni som är inne på bloggen för att läsa också lämnar ett avtryck efter er! Anna Jansson är vår flitigaste kommentator och det är vi väldigt glada och tacksamma för. Att hon läser och kommenterar gör eleverna engagerade och de vet att någon läser. Vi följer också statistiken på vår blogg med stort intresse. Så snälla! Gå in och kommentera här – det räcker med några få ord eller en mening och du kan ju vara anonym om du vill. Jag vet av egen erfarenhet att det var viktigt med kommentarerna när jag var ny i bloggvärlden – det sporrade till fortsatt skrivande när jag visste att någon läste det jag skrev. Att kommunicera är den allra viktigaste delen av arbetet med EmilWernbloggen. Att skriva till någon som faktiskt läser det vi skriver – det finns riktiga mottagande läsare därute i cyberspace. Ställ det mot att skriva ner sina funderingar i en skrivbok som kanske läraren och någon kompis läser och som sedan läggs ned i en låda/bänk – ja du förstår.

Jag får också tillgång till elevernas kunskaper om Visby och Gotland vilket får mig att tänka på nytt undervisningsinnehåll. En bok kan med andra ord skapa undervisning i alla ämnen under ett helt läsår, det är jag helt övertygad om. Nu ser inte organisationen ut så där jag befinner mig men det skulle kunna gå. Om min entusiasm är lika stor hos eleverna vet jag faktiskt inte så det får bli min nästa uppgift att ta reda på.