Skolbibliotekarierna BEHÖVS

I Skolverkets rapport om den Digitala läsningen framkommer det att de elever som är goda digitala läsare också är goda traditionella läsare. Det skrev jag om här. Det som också framkommer är att elever måste kunna navigera på nätet för att till slut kunna hitta fram till den information som de behöver. Det leder mig vidare till att lyfta fram våra skolbibliotekarier – de som är utbildade i att t ex:

  • söka information
  • välja relevant information
  • bedömma information
  • sortera information

Jag tror att vi lärare skulle behöva bli inspirerade och utbildade av skolbibliotekarier för att kunna hjälpa våra elever vidare in i den fantastiska digitala lärmiljö som finns på nätet. Det bästa vore naturligtvis om skolbibliotekarien kunde vara den som undervisade eleverna om detta men så ser det inte ut på alla skolor. På min skola finns det ett skolbibliotek men om det inte finns en utbildad skolbibliotekarie vill jag inte kalla det för ett skolbibliotek, då är det mer ett bokrum. Ett skolbibliotek är så mycket mer än ett rum med böcker.

Och jag har bestämt för mig att det i skollagen står att det ska finnas skolbibliotek på alla skolor – undrar vad innebörden av ett skolbibliotek är för dem som skrivit skollagen

Hur undervisar vi i skolan kring den traditionella läsningen?

Jag har precis följt direktsändningen från Skolverket angående PISA undersökningen om Digital läsning. Med pennan i högsta hugg antecknade jag en hel del. Det som var väldigt tydligt i undersökningen är att om en elev ska vara en god digital läsare måste han/hon också vara en god traditionell läsare.

Jag funderar på hur vi i skolan undervisar kring läsning. Om eleven nått t ex LUS 18 a – är eleven då ”färdig” och lämnas till sin egna tysta läsning? Får elever diskutera sin läsning med andra? Har eleverna möjlighet att reflektera kring det lästa och dra paralleller med sitt eget liv och egna erfarenheter. Jag vet inte hur vi undervisar kring läsning i skolan men jag tror att det är alldeles för mycket tyst läsning i våra klassrum – alltså ingen undervisning alls. Hur mycket har en elev möjlighet att läsa under en skolvecka? Är det läraren som avsätter tid eller är det elevens önskan att få fortsätta att läsa sin spännande bok? Frågorna är många och det hade varit intressant att lyfta detta till en diskussion, här, på Facebook eller på Twitter. Hur gör du?