Scratch i undervisningen

Jag kom i kontakt med Scratch för något år sedan och installerade det direkt på min egen dator som sedan en intresserad elev fick använda men det blev tyvärr inte mycket mer än så. Jag själv lade inte ner så mycket arbete på hur det går till att programmera och hela Scratchtanken rann ut i sanden. Nu vill jag ta tag i det här igen och känner att jag själv måste sätta mig in lite mer i hur det går till att programmera och sedan höra med eleverna vad de skulle tänka sig att göra. Åsa Kronkvist har gjort en bra och enkel instruktionsfilm om hur du programmerar i Scratch:

För någon vecka sedan skrev jag en tweet för att se om någon lärare använde sig av Scratch i undervisningen och jag fick svar på en gång. Det i sin tur har gjort att jag nu navigerar runt på nätet för att hitta andra som arbetar med Scratch, jag läser och jag ser på olika tutorials, videos och webinars. Jag vill lära mig hur andra lärare gör, tänker och funderar kring användandet av Scratch i undervisningen.

Vad, hur, varför Scratch? – Webinar – Four questions about Scratch with Mitch Resnick and Karen Brennen:

Four questions about Scratch – Webinariet som PDF

Här är några användbara länkar för att lära dig lite mer:

Scratch – Kreativ teknik och nya lärandeperspektiv – Omvärldsbloggen

Morgondagens förutsättningar för digitalt lärande? – Omvärldsbloggen

Scratchkonferens – Anders Berggren, IKT-pedagog på Smedjebacken

Få svar på dina funderingar kring Scratch – Scratch Ed

ScratchDay på Flickr

Följ ScratchEd Team på Twitter

Andra Scratchwebinarer

Och det här är nog bara början. Jag funderar också på hur The Big Five och Scratch hör ihop och utan att ha kollat upp det känns det som om alla fem förmågor är aktiva under skapandet av ett Scratchprojekt. Jag lär återkomma med fler blogginlägg när jag börjar förstå vad Scratch faktiskt kan användas till. Nu tänker jag mig ”bara” programmering men jag är övertygad om att det inte riktigt är så. Vet t ex att alla projekt ligger under Creative commons och hela ”Skratchidéen bygger på ett liknande tänk som Flickr och YouTube – dela med dig av det du har gjort på en plattform och andra kan ta del av vad du gjort och i Scratch går det t o m att ladda ner någon annans projekt, se hur det är uppbyggt och vill du kan du ändra och göra det till ditt.

Ser fram emot en spännannde resa i Scratch kreativa värld och har du frågor eller erfarenhet om att arbeta med Scratch i undervisningen vore jag glad om du skrev ner det här i kommentarsfältet.

 

 

Creative Commons som kom av sig

Jag har under en längre tid arbetat med Creative Commons tillsammans med mina elever. Det är inte så att vi pratar om det varje dag eller varje lektion, men vi försöker använda oss av det, framför allt när vi webpublicerar vårt skolarbete. Hitills har det övervägande varit bilder vi använt från Flickr där många bilder är licenserade under CC och enstaka ljudspår från Jamendo. Nu när jag ser tillbaka på hösten 2011 inser jag att vi inte har jobbat med Creative Commons så mycket som jag egentligen hade tänkt att vi skulle göra, varför vet jag inte riktigt. Det som blir väldigt tydligt för mig är att vi inte använder de resurser som finns och därmed blir inte heller eleverna medvetna om de verk som bara ligger och väntar på att bli använda.

Jag och eleverna har en uppsjö av olika verk att välja på – det är bara ut på Internet så ligger det tillgängligt föross. Vi kan använda bilder, musik, filmer och texter, allt licenserat under Creative Commons av människor runt om i världen som delar med sig och vill att du, jag och våra elever ska använda det som dessa upphovsmän har skapat. För det är väl det Creative Commons handlar om – att dela med sig av material som andra kan och vill använda.

Jag blir en aning irriterad på mig själv, att jag har ”släppt” Creative Commonsanvändningen i undervisningen en aning. Därför sitter jag nu och läser CreativeCommons svenska blogg, för att få lite input och ny inspiration. För vi har verkligen arbetat med att låna av andra och eleverna har börjat förstå vad det handlar om. Så nu är det bara att fortsätta där vi slutade och jag hoppas att det ska synas i elevernas elevbloggar under våren.

Vill du veta mer om Creative Commonslicenserat material kan du titta här: Här hittar du CC material eller här är en lång lista.

Skolan kan inte stå utanför dokumentationen av 2000-talet

2000- talet lär bli det århundrade som blir det mest dokumenterade genom tiderna (självklart eftersom vi har den teknik vi har). Överallt där jag vänder min blick ser jag gamla och unga människor med kameror, mobiltelefoner och iPadar – och de dokomenterar precis allt. Vardagliga händelser, födelsedagar, semesterresan, dödsfall, födslar, kompisar, lägret, nya kameran, osynliga tallrikar, tror inte att det inte finns något som inte fotograferas.

Hur gör du och jag i skolan? Möter vi eleverna i deras intressen och det självklara? Låter vi eleverna dokumentera sina arbeten med bild och ljud? Har skolan tillgång till en klassuppsättning  digitalkamerorTillåts mobilerna i undervisningen där de skulle kunna användas till dokumentation eller något annat kreativt som skapar nyfikenhet och engagemang hos eleverna kring det skolarbete de arbetar med?

Skolan kan inte stå utanför dokumentationen av 2000-talet när övriga samhället fotograferar varje dag, timme, minut och sekund – i varje gränd, torg och stad.

Säg ja till kameror och mobiltelefoner i klassrummet som en del av vår undervisning och dela sedan med er av era bilder på olika webbplatser. Varför inte en egen webbsida, ett Flickr-konto eller klassens egen YouTube-kanal.

Låt eleverna dela med sig på Flickr – ett skolarbete, på riktigt

Låt eleverna göra skolarbete på riktigt. En av världens kända moderna museum är intresserade av hur t ex eleverna bor, vad de gör, deras ritualer och rutiner eftersom de har sin utställning LIVING – en utställning som griper tag i en, får en att fundera och grubbla en aning när man går därifrån.

Låt eleverna skapa ett konto på Flickr vara med och bidra i gruppen You, Us and Them LIVING. Det här hittade jag på Louisiana:

Att låna andras verk kräver arbete och genererar suckar och stön

Att låna andras bilder kräver lite arbete av den som vill låna. Om du vill låna upphovsrättsskyddade bilder måste du ta kontakt med upphovsmannen för att få tillåtelse att använda dig av hans/hennes bilder. Att låna en Creative Commonslicenserad bild kräver också lite arbete. Det blev klart för mig idag när vi arbetade med vårt världsarvstema om Frihetsgudinnan. På Flickr finns massvis med bilder på Frihetsgudinnan under CC-licens som vi bara kan spara ner på skolans hårddisk för att senare använda i filmer och presentationer.

Statue of Liberty, rakkhi CC (by)

Men det slutar inte med att vi bara kan spara ner en bild på vår hårddisk utan vi som lånar har också en skyldighet att hänvisa och ge erkännande till upphovsmannen. Vi måste alltså ange bildens namn, upphovsmannen och vilka CC-licenser som gäller för bilden.

Mina elever suckar och stönar när de måste hänvisa till upphovsman, bildens namn och CC-licensen eftersom det tar en stund att ordna med och att det är lite krångligt. Och inte blir det bättre när vissa elever lånar uppemot 10 bilder under CC-licens. Det innebär i sin tur mycket skrivande, kopierande och hänvisande.  I de här lägena undrar eleverna om de inte bara kan gå in på Google, så att de enkelt kan låna en bild – och med ens är diskussionen om upphovsrätt igång – igen. Jag tycker det är bra att det blir lite jobbigt och krångligt och att vi måste diskutera det som är enkelt (låna bilder på Google) i förhållande till det som blir lite mer krångligt (att erkänna en upphovsman som delar med sig via CC-licens). Våra diskussioner kring upphovsrätt går med andra ord vidare och idag var med största sannolikheten inte den sista gången upphovsrätten kom upp till diskussion – var så säkra på det.

Vi har även lånat musik från Jamendo. Även när vi lånar musik under CC-licens gäller samma sak som jag skrev om här ovanför. Här ser ni en skärmdump från en av elevernas filmer som snart kommer att dyka upp på Detektivenemilochvi.

Bilden, fotografiet och filmen – vi måste använda oss av dem i undervisningen!

Vi har ett klart och tydligt uppdrag att arbeta med bild i skola, det står klart och tydligt i kursplanen i bild:

Ämnets syfte och roll i utbildningen

Bilder har framställts och införlivats med människans språk- och begreppsvärld genom hela hennes kända historia. Bild och bildkonst ger därför unika möjligheter till studier och reflektion kring människors sätt att tänka, skapa och uppleva sig själva och omvärlden i olika tider och kulturer och utgör en viktig del av det kulturarv skolan skall förmedla. Bilder och bildarbete är också i sig ett redskap för utveckling och lärande.

Utbildningen i ämnet syftar till att utveckla såväl kunskaper om bilden som kunskaper i att framställa, analysera och kommunicera med bilder. Den skall utveckla lust, kreativitet och skapande förmåga, ge allmänbildning inom bildområdet och leda till att eleven skaffar sig en egen ståndpunkt i en verklighet med stort visuellt informationsflöde.

Bilder och olika former av konstnärlig gestaltning öppnar möjligheter till att formulera frågor, uppleva och reflektera över egna och andras erfarenheter samt stimulerar förmågan att kritiskt granska och pröva sina ställningstaganden. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är en viktig förutsättning för att aktivt delta i samhällslivet. Utveckling av bildförmågan ökar barns och ungas möjlighet att använda sin kulturella yttrandefrihet vilken rymmer såväl rätten att bilda egna åsikter som att utöva inflytande. Utbildningen hävdar barns och ungdomars rätt att till fullo delta i det konstnärliga och kulturella livet samt garanterar dem, tillsammans med samhällets kulturinstitutioner och fria kulturliv, rätten till kulturell mångfald.

Utbildningen uppövar förmågan att se, känna på och reflektera över den yttre och inre miljöns form, färg och funktion samt miljöns betydelse för trivsel, arbetslust och utbildningsresultat. Utbildningen tillgodoser behovet av skönhet och viljan att aktivt förbättra den egna miljön.

Kunskaper om bild och bildframställning har stor betydelse för arbetet i skolan och för elevernas övriga liv och verksamhet. Bildspråket är en av flera vägar till kunskap och personlig utveckling. I arbetet med bilder gestaltas erfarenheter och produceras kunskap som blir synlig, gripbar och möjlig att förmedla. Genom sin estetiska och kommunikativa karaktär kan bildämnet bidra till att främja skolan som kulturmiljö, kulturarbetet i undervisningen samt delaktighet och eget skapande.

Jag länkade till en intressant skrivning från forskning.se tidigare i veckan. Hur mycket vi egentligen arbetar med bild och på vilket sätt, det har jag ingen aning om men mer eller mindre de flesta elever äger en mobiltelefon och/eller en digitalkamera. För dem är det naturligt att använda sig av bilder för att kommunicera eftersom det är så lätt att skicka och dela med sig med mobiltelefonen i fickan. I förra veckan band vi lingonkransar till luciatåget och när kransarna var klara sa en elev: Jag måste ta en bild och skicka till mamma. Vi kommunicerar inte enbart med text idag utan fotografier och filmsnuttar blir mer och mer en självklar del av elevernas vardag och det lyfts klart och tydligt fram i kursplanen i svenska.

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder.

Om det är en naturlig del av de vuxnas vardag att kommunicera via bilder vet jag inte, men vi som arbetar i skolan måste vara medvetna om att bilden har stor betydelse för dagens barn och ungdomar och kan vi inget måste vi lära oss, var nyfikna och intresserade av det outforskade.

Jag har genom andra fotointresserade kommit i kontakt med Fotosöndag. Jag gillar idéen med att fotografera utifrån ett bestämt tema och sedan delge andra sina bilder och jag ser många möjligheter att använda Fotosöndag i undervisningen. Det finns säkert många andra intressanta fotoprojekt eller liknande ute på nätet som också eleverna skulle kunna utforska- jag har bara inte hittat dem än.

Jag älskar när det inte blir som jag tänkt utan som eleverna undrar

Alla lektioner har en planering utifrån kursplanerna men jag älskar när lektionerna inte blev som jag hade tänkt utan det blir elevernas nyfikenhet och undran som blir innehållet på lektionerna. Vi arbetar med världsarven som tema i skolan och vi i min grupp arbetar med Frihetsgudinnan. Vi har tittat på filmer, läst artiklar från Internet (för det finns väldigt dåligt med litteratur om just Frihetsgudinnan). Vi har självklart utgått från vad eleverna redan kunde och vad de ville veta mer om. Jag älskar när en engelskalektion blir matematik, geografi, historia och samhällskunskap och svenska och …. Full aktivitet och många frågor: ”Får jag använda mobilen”, ”Hur långt är det amerikanska måttet feet?”, ”Varför blev det si, varför blev det så? ”Varför måste man tala om källan?” ”Kan vi inte titta på YouTube?”

Och appropå YouTube – Varför använder vi inte YouTube mer i undervisningen än vad vi gör? Eller jag kanske ska omformulera mig, varför gör inte jag det? YouTube är en direkt kanal ut i världen, inom alla områden, inom alla ämnen. I like YouTube!

Så idag har engelskalektionen bl a innehållit:

 • hur man räknar ut det amerikanska måttet feet till centimeter,
 • det mesta som har med Frihetsgudinnan att göra,
 • CreativeCommonsbilder på Flickr,
 • vi har sett YouTubeklipp om 11 septemberattacken, hur/om människor överlevde, om de hoppade, varför de hoppade, om de kunde ta sig ut, flygsäkerhet, flygsäkerhetskontroller, vätska eller inte på flygplan,
 • vi har diskuterat koppar och varför den blir grön,
 • använda mobilen
 • vi har prövat oss fram hur man gör en tankekarta överblickbar,
 • vi har diskuterat hur man ska omvandla feet till meter,
 • vi har pratat källor och källhänvisning,
 • vi har letat reda på en webadress till en text som jag skrev ut men glömde bort att skriva upp URL-adressen,
 • vi har läst tillsammans,

Det är sådana här dagar som jag bara älskar mitt yrkesval. Och så har jag kommit på en sak till, jag klarar inte att undervisa utan datorn!

I vilken bildvärld undervisar du

Jag tänker bild. Bild? Ja, vad innebär ämnet bild egentligen i dagen skola? Papper, penna, sudd, kritor, vattenfärg, akrylfärg, penslar, vatten och en palett? Eller är det digitalkamera, Flickr, Creative Commons, DVD-kamera och bildpromenader. Är det två bildvärldar som lever separata liv eller förenas de i vår undervisning? Stövlar vi lärare runt i den ena världen och glömmer den andra eller hoppar vi mellan båda?

Jag läser ämnets syfte och roll i undervisningen:

Utbildningen i ämnet syftar till att utveckla såväl kunskaper om bilden som kunskaper i att framställa, analysera och kommunicera med bilder. Den skall utveckla lust, kreativitet och skapande förmåga, ge allmänbildning inom bildområdet och leda till att eleven skaffar sig en egen ståndpunkt i en verklighet med stort visuellt informationsflöde.

Jag anser nog att vi ska stövla runt i båda bildvärldarna, den ena är inte viktigare än den andra eftersom båda ska ha plats i undervisningen, allt enligt våra styrdokument.

Creative Commons i Worddokument och i bloggen

Jag har pratat med eleverna om Creative Commons. Inte så mycket och inte så länge men vi har diskuterat OCH tittat på hur vi kan låna bilder på Flickr. Därför är det fantastiskt roligt att se att eleverna självmant börjar använda sig av CC-licensierat material när de lånar, utan att jag säger att de ska. Och det fiffiga är att eleverna även börjar skriva i vad bilden heter, vem som tagit den och vilken licens som gäller – i Worddokument där de har bifogat bilder. Jag står bakom och tittar nyfiket på. De börjar också reflektera själva – ”Marie – det är inte okej att ta det här va?”

Och så finns det elever som självmant använder sig av att försöka använda CC-licensierat material i vår blogg. Inte helt rätt än men vad spelar de för roll – de är ju på väg – nyfikenheten tar överhand. Jag ser fram emot utvecklingen. Det är en spännande CC-resa vi har påbörjat och mer spännande lär det förhoppningsvis bli.

Creative Commons – behöver lärare veta något om det

Jesters, by Opedagogen CC (by, nc, sa)

Vet du vad Creative Commons är kan du sluta läsa precis här……. men om du inte vet vad Creative Commons (CC) är måste du fortsätta. Det är ett måste att vi lärare, oavsett om vi arbetar med elever i år 3 eller studenter på högskolan, vet vad Creative Commons innebär. Jag är inte den som ska tala om vad det är eftersom jag håller på att lära mig för fullt. Jag nosade redan på CC under förra läsåret och insåg vitsen med att dela med sig/få använda mig av andras verk och jag vet också att jag har en skyldighet gentemot mina elever att veta eftersom jag måste använda mig av mina kunskaper kring CC i det dagliga arbetet tillsammans med eleverna. Vi måste diskutera detta med dem, eftersom jag inte tror att det är så vanligt att de kommer att stöta på CC-diskussionen hemma.

Jag är nyfiken av mig, vill alltid lära mig nytt och jag känner att i den värld som vi lever i, där datorn och Internet är en del av ditt, mitt och elevernas liv, måste vi veta hur vi gör när vi lånar och delar med oss av våra och andras verk (texter, bilder, konstverk, musik etc) på Internet. Jag har inte gått någon CC-kurs utan letar mig runt på nätet för att lära mig mer. Jag mailar även till andra lärare som vet så mycket mer än jag. Och för den som absolut inte orkar läsa sig till vad CC innebär, rekommenderar jag dessa korta filmer som på ett enkelt och intressant sätt lär dig och mig om CC och upphovsrätt. Vill du däremot läsa om CC läser du mer här eller här eller här eller varför inte här.

Ett led i att lära mig mer om vad CC innebär, både som användare och som producent, skapade jag igår ett konto på Flickr där jag delar med mig av mina bilder under CC-licens. (fotografering är min stora hobby och avkoppling). Så varsågod och använd mina bilder, men glöm inte bort att uppge vem du lånat bilderna av och vilken CC-licens som gäller (se hur det ser ut under min bild överst i blogginlägget där jag länkar till bildens namn (jesters), fotografens namn (opedagogen) och cc-licensen (by, nc, sa), – så enkelt är det att låna av andra 🙂