Skärp er! Ni är som barnungar.

Två elever från Helsingborg ställer sig på stora scenen under Framtidens lärande och helt plötsligt blir det väldigt intressant, roligt och väldigt allvarligt. De pratar om sin undervisning. Hur de själva får vara med och planera sin undervisning utifrån styrdokumenten. De äger sina styrdokument och gör lärandet till sitt. Jag är helt säker på att vi skulle låta eleverna komma till tals mer. Då skulle vuxna och elever kunna mötas och utveckla varandra och skolan tillsammans. Jag skrev ett blogginlägg om det.

Under den fantastiskt intressanta dragningen är det tre saker som fastnar hos mig som eleverna för fram:

  • Vad vi elever behöver är att ni (lärarna) är kreativa.
  • Nu har vi fått datorer. Förut var vi instängda i en bok, nu är vi ute i världen, i verkligheten.
  • Skärp er!! Jag har sett Twitterflödet. Ni är som barnungar.

Det sista tycker jag är det allra bästa. Här sitter vi vuxna och twittrar och Todaysmeet:ar och mycket av det som skrivs är rent dravel. Varför tror vi vuxna att vi vet och kan mer än eleverna. Vi är precis av samma skrot och korn som de.

 

Elevernas eget Framtidens lärande

Jag har varit på bytesmarknad. Vi byter tankar, arbetsuppgifter och utvecklar oss själva och andra. Vi skapar nya möten och nya kontakter vilket i sin tur utvecklar elevernas lärande. Jag spånar vidare och tänker mig ett Framtidens lärande för elever. Tänk att elever får möta andra elever som de endast har haft kontakt med virtuellt och sedan träffas de fysiskt på en plats där de minglar, pratar, nätverkar och lär av varandra. De får se vad andra elever gör i andra skolor, i andra delar av Sverige. De håller föredrag, inspirationsmöten, twittrar och Todaymeet:ar. Visst är det en spännande tanke!

Så Framtidens lärande – när kommer elevernas Framtidens lärande, där alla kommuner i hela Sverige är representerade?

iPad i förskolan

Jag fick låna en iPad under Framtidens lärande. Måste erkänna att jag inte riktigt hade förstått innan vad man skulle ha den till. Efter att ha tillbringat en dag med ”paddan” är jag väl inte så mycket klokare – däremot har jag fått med mig en hel del intryck och information kring paddan.

Marie testera iPad

Visst är det en häftig pryl, lättanvänd och jag förstår att elever/barn tycker den är cool. Pratade med flera andra under dagen som säger att för de yngre barnen/eleverna är den mest intressant men ju äldre eleverna blir desto mer går eleverna över till datorn. Det som var väldigt tydligt under dagen var att jag hörde folk, både här och där, säga: Jag ska köpa in iPad till förskolan.

Jag gick på ett inspirationsmöte Från plutt till Appleskrutt – iPads i förskolan. Det var verkligen inspirerande att höra hur de i Nacka arbetade med iPad i förskolan. Bilder och filmer visades och det kopplades till förskolans styrdokument. Följande utvecklas hos barn som använder iPad: finmotorik, logiskt tänkande, matematik, färre konflikter, samarbete, samtal, turtagning, koncentration, språkutveckling.

När jag står där och lyssnar tänker jag att egentligen skulle det här fungera även på äldre barn. Samma saker utvecklas eller kanske ytterligare något annat, åldern spelar väl ingen större roll. Jag funderar och ser hur det skulle se ut i mitt klassrum  – nyfikna och engagerade elever som samlas kring en iPad – Lägereldseffekten kallar de det.. Men så är jag tillbaka i verkligheten – att få köpa iPads till vår skola – det är utopi med stora bokstäver. Önskar jag kunde få arbeta i en kommun som ser möjligheterna med ny teknik och sedan skrider till verket.