Idag – Scratch på schemat

Åsa Kronkvists film om hur man gör ett enkelt spel i Scratch, lite gemensamt prat om hur Scratch hemsida fungerar och sedan ville alla eleverna testa. Jag trodde faktiskt inte att det skulle bli ett så stort intresse kring att skapa med Scratch som det faktiskt blev. Jag fick ”kasta” ut eleverna när det var dags för rast för ingen av dem ville sluta. Och jag kan säga att jag är sämst av alla i vår klass på hur Scratch fungerar och vilka olika bitar jag ska använda för att få Scratchprojekten att fungera. Eleverna kommer till mig med sina frågor om hur de ska ta sig vidare och jag hänvisar dem oftast till någon av de andra eleverna som redan är experter på att programmera. Ett av elevernas allra första Scratchprojekt blev idag uppladdat på vårt gemensamma skolkonto.

Du skulle ha varit där, sett dem koncentrerat pröva och pröva igen. Du skulle ha sett deras ansikten som sken upp när deras figurer gjorde precis som eleven hade tänkt sig att de skulle göra. Du skulle ha hört skratt, frågor, uppmuntrande ord och elever som hjälper andra elever vidare. Om du hade varit där hade du sett motiverade, intresserade, engagerade och nyfikna elever som var kreativa och djupt koncentrerade i sin skapande process.

 

Skärp er! Ni är som barnungar.

Två elever från Helsingborg ställer sig på stora scenen under Framtidens lärande och helt plötsligt blir det väldigt intressant, roligt och väldigt allvarligt. De pratar om sin undervisning. Hur de själva får vara med och planera sin undervisning utifrån styrdokumenten. De äger sina styrdokument och gör lärandet till sitt. Jag är helt säker på att vi skulle låta eleverna komma till tals mer. Då skulle vuxna och elever kunna mötas och utveckla varandra och skolan tillsammans. Jag skrev ett blogginlägg om det.

Under den fantastiskt intressanta dragningen är det tre saker som fastnar hos mig som eleverna för fram:

  • Vad vi elever behöver är att ni (lärarna) är kreativa.
  • Nu har vi fått datorer. Förut var vi instängda i en bok, nu är vi ute i världen, i verkligheten.
  • Skärp er!! Jag har sett Twitterflödet. Ni är som barnungar.

Det sista tycker jag är det allra bästa. Här sitter vi vuxna och twittrar och Todaysmeet:ar och mycket av det som skrivs är rent dravel. Varför tror vi vuxna att vi vet och kan mer än eleverna. Vi är precis av samma skrot och korn som de.

 

Lgr11 – aktiva, kreativa och kompetenta entreprenörer

Lpo94 lämnar över till Lgr11

Jag läser och jämför Lpo94 med Lgr11. Med överstrykningspennan har jag markerat det som har förändrats (markerat med fet stil här i inlägget) i övergången från Lpo94 till Lgr11.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Nu när vi har i uppdrag att utbilda aktiva, kreativa och kompetenta medborgare undrar jag vad det innebär för den undervisning du och jag bedriver i våra klassrum. Behöver du och jag ändra på något? Möbleringen, schemat, innehållet, kontrollen, bedömningen eller vad?

Detta är en ny skrivning i Lgr11:

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få  möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Får dina och mina elever visa sin kreativitet, nyfikenhet och vilja att pröva egna idéer när de befinner sig i skolan? Och vad innebär entreprenörskap i ditt och mitt klassrum? Jag har skrivit inlägg om entreprenörskap i förskolan och om entreprenörskap i allmänhet och det är inte så ”farligt” som det låter. Det här är vårt nya uppdrag som ska bli en naturlig del av elevernas arbetsdag. Kanske ser vi redan kreativa, aktiva entreprenörer i våra elever och det vore ju toppen om det är så men om vi inte har det – då har du och jag ett och annat att fundera över.