Tidningsartikel+matematik=sant

Tar vi in verkligheten i matematikundervisningen blir det bra mycket mer matematiska diskussioner än om vi bara har matematikboken till hands. Ni skulle ha hört eleverna idag.

Utvärderingen av lektionen var överlag väldigt positivt och de flesta hade något nytt med sig i bagaget när de gick från lektionen. Du vet känslan när man lärt sig något nytt, det ska alla elever få känna efter en dag i skolan.

Funderingar om matematiken

Jag funderar mycket på min matematikundervisning. Hur den ska vara relevant och intressant för eleverna. Hur matematiken ska kopplas till andra ämnen och till det vardagliga. Hur det ska bli en utmaning för alla. Hur det ska vara tydligt för alla. Hur det digitala samverkar med det matematiska. Hur matematiken ska bli det kommunikationsämne som det faktiskt är.

Jag funderar också på varför matematiken på något sätt verkar vara ett ”svårare” ämne än andra ämnen, kanske både för lärare och elever. Jag funderar mycket. Det är inte alltid som jag kommer fram till något vettigt svar, men jag funderar.

34 finns inte i multiplikationstabellen

34

Det var det enda som stod på tavlan. Eleverna hade i uppgift att komma på något som de förknippade med just 34. Det kom många olika förslag, som t ex jämnt tal, två siffror, olika uträkningar med addition, subtraktion, division och multiplikation. Men det som jag tyckte var det mest intressanta var när en elev sa:

34 finns inte med som svar i multiplikationstabellen.

Jag hajade till och undrar hur snäv min matematikundervisning egentligen är. I tabellerna 1 -10, där finns inte 34 med som en produkt, men om man tar 17 x 2 eller 2 x 17 är det lika med produkten 34. Det känns som om vi behöver ta ut svängarna i undervisningen, diskutera och pröva oss fram så att inte vi smalnar av och utgår från det mest förväntade.