Det kryllar av appar – vilka är användbara

Vem är först med att göra en App-karta utifrån The Big Five? Ja, den uppmaningen gav Mikael Parknäs oss i FB-gruppen The Big Five idag. Jag har gått och funderat på det här sedan vi startade igång The Big Five men som ni alla vet är den här tiden på året inte den tid då idéer, kraft och ork står på agendan. Nu känns det mer som om de flesta går in i ett ”göraklartochknytaihopsäcken”-tid.

Men Mikaels uppmaning gjorde mig så pass nyfiken att jag bara var tvungen att gå igenom min egen iapd (som i stor utsträckning ser ut som elevernas ipadar). Jag insåg ganska snabbt att min ipad fullkomligt kryllar av appar men att plocka ut appar som passar in på Analysförmåga, Metakognitiv förmåga, Kommunikativ förmåga, Begreppslig förmåga och Förmågan att hantera information, var inte alls så lätt som jag först trodde och det var inte så många appar som jag i ett första skede kunde koppla till förmågorna.

 

Det här är oerhört viktigt att vi som är pedagogiskt ansvariga för ipadanvändningen tillsammans med våra barn/elever faktiskt tänker till om. Vilka appar använder jag tillsammans med eleverna? Varför väljer jag/eleverna just dessa appar? Vilka förmågor arbetar vi med? Hur vet vi vilka förmågor vi arbetar med? Hur är apparna förankrade i styrdokumenten?

Just i detta nu funderar jag på om jag och eleverna verkligen ska ha tillgång till så många appar som vi faktiskt har och jag har än så länge inget svar på det, men som sagt, jag funderar. Att jag har många appar i min ipad och utforskar dem tycker jag är helt okej och faktiskt en förutsättning för att kunna hitta användbara appar till eleverna. Men ur denna massa av appar måste jag också hitta rätt verktyg (appar) för att kunna arbeta utifrån det uppdrag jag faktiskt har tillsammans med eleverna och deras tankar och funderingar kring innehåll i undervisningen. Nu kanske någon tycker att visst kan vi ha appar som är roliga och som skapar motivation hos eleverna. Visst kan vi ha det men då måste jag, du och alla andra applärare vara väldigt säkra på varför, hur och till vad vi ska använda dem.

Skärp er! Ni är som barnungar.

Två elever från Helsingborg ställer sig på stora scenen under Framtidens lärande och helt plötsligt blir det väldigt intressant, roligt och väldigt allvarligt. De pratar om sin undervisning. Hur de själva får vara med och planera sin undervisning utifrån styrdokumenten. De äger sina styrdokument och gör lärandet till sitt. Jag är helt säker på att vi skulle låta eleverna komma till tals mer. Då skulle vuxna och elever kunna mötas och utveckla varandra och skolan tillsammans. Jag skrev ett blogginlägg om det.

Under den fantastiskt intressanta dragningen är det tre saker som fastnar hos mig som eleverna för fram:

  • Vad vi elever behöver är att ni (lärarna) är kreativa.
  • Nu har vi fått datorer. Förut var vi instängda i en bok, nu är vi ute i världen, i verkligheten.
  • Skärp er!! Jag har sett Twitterflödet. Ni är som barnungar.

Det sista tycker jag är det allra bästa. Här sitter vi vuxna och twittrar och Todaysmeet:ar och mycket av det som skrivs är rent dravel. Varför tror vi vuxna att vi vet och kan mer än eleverna. Vi är precis av samma skrot och korn som de.