Tidningsartikel+matematik=sant

Tar vi in verkligheten i matematikundervisningen blir det bra mycket mer matematiska diskussioner än om vi bara har matematikboken till hands. Ni skulle ha hört eleverna idag.

Utvärderingen av lektionen var överlag väldigt positivt och de flesta hade något nytt med sig i bagaget när de gick från lektionen. Du vet känslan när man lärt sig något nytt, det ska alla elever få känna efter en dag i skolan.

Kommentera