Titta vad ni har i era datorer

BETT inlägg # 1

Ja, vad finns det för program och möjligheter i de datorer som vi har på vår arbetsplats/skola? Det kan man ju fråga sig och det är en mycket viktig fråga att undersöka vidare. Inte för vår skull utan för elevernas skull och deras väg till att nå måluppfyllelse

Jag lyssnade på Gunilla Almgren Bäcks seminarier på BETT och Gunilla lyfter fram  att talsyntesen bidrar till ett tillgängligt skriftspråk och ökad delaktighet för eleverna. Inte ur ett sk specialpedagogiskt synsätt utan ett lärverktyg som är tillgängligt för alla elever. Hon visar t ex att eleverna själva kan lyssna sig till hur de stavar när de sitter och skriver vid datorn eller surfplattan med hjälp av talsyntesen. Gunilla säger också att elevernas texter når en högre kvalitet när eleverna bearbetar och redigerar sina texter vid användandet av talsyntes.

Någonstans, lite vagt är jag medveten om detta, jag vet att talsyntesen finns på min skolas datorer men inser att jag inte bidrar till att eleverna använder talsyntes när de skriver och läser på datorn? Så det är nu dags att undersöka vad datorerna egentligen innehåller eftersom datoerna/verktygen inte står där bara för att, utan för att datorn/surfplattan är ett lärverktyg för att lyckas i skolan. Gör likadant, för elevernas skull?

Kommentera