Två meningar

Två meningar har du på dig att göra läsaren nyfiken på det du skriver. Två meningar, det är inte mycket. Därför är början på det vi skriver av största vikt. Och det är skillnad på att skriva och beskriva. Till sist är följande ord av stor betydelse när vi skriver: fantasi, detaljer, beskrivningar, humor, överraskningar och våra sinnen (syn, känsel, hörsel, lukt och smak). Undersök några böcker och se hur författaren börjar sin bok, kolla in de första två meningarna. Det skulle kunna vara en intressant lektion och det skulle också vara intressant att få höra efterföljande diskussioner.

Kommentera