Vad är det jag hör?

Att lyssna och diskutera med en läsande elev är oerhört givande och det gäller att vara närvarande och nyfiken som den lyssnande läraren. Jag brukar skriva ned vad jag hör och diskuterar tillsammans med eleven och då vet jag också vad jag har hört. Någon som kommer in och lyssnar på den läsande eleven kanske hör traggel – jag hör däremot en läsare:

Eleven

  • ljudar de flesta orden
  • tittar på bilderna då läsförståelsen blir oklar
  • ljudar först och läser sedan ut hela ordet
  • gissar att det är tjuvar på bilden, vilket stämde när eleven vände på bladet
  • läser ut orden på de skyltar som är illustrerade i boken
  • självkorrigerar sig ibland, (läser om tills eleven känner sig nöjd)
  • ifrågasätter högt om det verkligen kan stå ”vatten” (när det står ”vaknat”)
  • återberättar med hjälp av att titta på bilderna
  • kopplar samman det lästa om den lilla musen med en verklig händelse med en mus: hur den rev eleven, visar sina skrapsår på armen, visar hur en mus kryper, talar om att man inte ska klappa på huvudet, hur stor den är och vad den äter.

Utifrån denna långa lista kan vi inte säga något annat än: Här är en läsare. Så hör upp nästa gång du lyssnar på en läsande elev.

Kommentera