Dialogisera mera

Hur och vad gör att dina kollegor utvecklas i dialog med dig? Hur utvecklas du i dialog med dina kollegor? Hur utvecklar ni/vi varandra? Varje enskild lärare, rektor, IT-pedagog, förskollärare eller vilken yrkestitel vi än har så äger vi kunskap som borde delges, diskuteras och lyftas fram tillsammans med andra. Vågar vi fråga, blotta och ifrågasätta i dialog med varandra? Jag tycker det eftersom det blir så ensamt att vara ensam med ens egna tankar.
Bild: Öpedagogen

Kommentera