Använd det eleverna har i fickan, del 2

När vi pedagoger talar om för föräldrar att deras barn använder mobilen i undervisningen måste vi vara väldigt tydliga med vad just det innebär. Det kan nämligen lätt bli missförstånd.

För mig kan användandet av mobilen i undervisningen t ex vara:

  • fotografera av undervisningens innehåll (anteckningar, info från projektor/smartboard/whiteboard, läromedel etc)
  • spela in röstmemo (prata in något som eleven själv ska komma ihåg till imorgon, kanske en bok som ska lämnas tillbaka till bokbussen)
  • filma (något som läraren eller kompisen säger, visar eller gör) för att i lugn och ro hemma kunna se/repetera
  • blogga och därmed kommunicera med omvärlden
  • använda miniräknare (vi har upptäckt att det är skillnad på skolans miniräknare och elevernas miniräknare i mobilen).
  • Söka upp information på nätet (som idag när eleven läste om en sfinx och inte visste vad det ordet betydde Vi googlade (på min mobil) och kunde därför både läsa information om sfinxen och se bilder på hur en sfinx ser ut. Tror att den här eleven kommer veta vad en sfinx är i fortsättningen).
  • använda SAOL (ordbok)
  • twittra/facebooka med omvärlden vid behov för att få svar på frågor som har med lärandet att göra…
  • se YouTube-klipp

.. och säkert en hel del andra viktiga saker som jag inte kommer på just nu. Vad skulle du tillägga på listan?

En del föräldrar kanske tror att när deras barn använder mobilen på lektionstid så gör de något som inte har med undervisningens innehåll att göra. Så behöver det inte alls vara.

Kommentera