Ämnesproven kan man tycka vad man vill om…

… men de bedömningsanvisningar som finns med ämnesproven utvecklar mig som lärare. Efter att ha rättat ämnesproven i svenska för år 6 har jag nu fått nya tankar om min egen undervisning, kamratbedömning och om hur eleverna faktiskt ska få syn på sitt eget lärande. Vi lärare har som uppgift att göra det osynliga i undervisningen synligt och nu har jag fler verktyg i min verktygslåda för att se till att det blir så. Återkommer.

Kommentera