Hur undervisar vi i skolan kring den traditionella läsningen?

Jag har precis följt direktsändningen från Skolverket angående PISA undersökningen om Digital läsning. Med pennan i högsta hugg antecknade jag en hel del. Det som var väldigt tydligt i undersökningen är att om en elev ska vara en god digital läsare måste han/hon också vara en god traditionell läsare.

Jag funderar på hur vi i skolan undervisar kring läsning. Om eleven nått t ex LUS 18 a – är eleven då ”färdig” och lämnas till sin egna tysta läsning? Får elever diskutera sin läsning med andra? Har eleverna möjlighet att reflektera kring det lästa och dra paralleller med sitt eget liv och egna erfarenheter. Jag vet inte hur vi undervisar kring läsning i skolan men jag tror att det är alldeles för mycket tyst läsning i våra klassrum – alltså ingen undervisning alls. Hur mycket har en elev möjlighet att läsa under en skolvecka? Är det läraren som avsätter tid eller är det elevens önskan att få fortsätta att läsa sin spännande bok? Frågorna är många och det hade varit intressant att lyfta detta till en diskussion, här, på Facebook eller på Twitter. Hur gör du?

3 reaktion på “Hur undervisar vi i skolan kring den traditionella läsningen?

  1. Jag håller verkligen med dig. Men som jag skriver. Väldigt många elever sitter och läser sin bok, tyst. Det är viktigare att han/hon har läst ett visst antal böcker och skrivit trista bokrecensioner än att ha fått diskutera det lästa. Vi måste undervisa om läsningen, det står i våra styrdokument. Det står inget om att eleverna ska sitta tysta och läsa.

Kommentera