Jag ser och hör det jag ser och hör

Debatten om surfplattans vara eller inte när det gäller att lära sig att skriva var intensiv igår. Det började med ett reportage om Sollentuna kommun som följdes  av skolministern i DNStockholm dagen därpå och sedan var det full fart på Facebook och på Twitter. Thomas Kroksmark, professor i pedagogik tyckte precis tvärtemot skolministern. Jag anser att surfplattan har sin självklara plats i skolan, både som skrivverktyg och som pedagogiskt verktyg rent allmänt. Hade jag haft möjlighet att arbeta med elever i de lägre åldrarna hade jag definitivt prövat att arbeta enligt ASL (Att skriva sig till läsning).

Surfplattan kompletterar undervsiningen och underlättar för eleverna. Det säger jag fast vi bara har haft tillgång till surfplattan i några veckor. Jag ser att elevernas engagemang, nyfikenhet och kreativitet tar fart i undervisningen och i läroplanen står det att vi ska arbeta med moderna verktyg – inget snack om saken där inte. Kommunikationen kring arbetsuppgifter och elevernas lärande har ökat betydligt sedan surfplattan gjorde entre i våra klassrum. Nu är jag ju ingen forskare, men jag ser och hör det jag ser och hör.

En reaktion på “Jag ser och hör det jag ser och hör

  1. Pingback: Jag ser och hör det jag ser och hör | Surfplatteprojektet

Kommentera