Jag småler och eleverna skapar kreativt

 

Tänk er att fotografera sig själv, sitt klassrum och så en lärare. Sedan skapar eleverna en teater med handling, eget inspelat ljud och bild utifrån tagna bilder. Det blir möjligt och det görs väldigt enkelt när iPaden gör sitt intåg i klassrummet. Om ni bara kunde se vad som händer i mitt klassrum just nu. Jag går omkring och småler, kreativiteten och nyfikenheten är på topp, det skapas filmer, teatrar och musik på löpande band. Eleverna diskuterar, sitter hukade över paddorna, Skriver blogginlägg, söker information, samtalar om tekniska lösningar och sitt eget lärande. Allt enligt läroplanens intentioner.

 

Kommentera