Leka bör vi annars blir det trist

Sång, lek, rim  och ramsor är garanterat ingångar till att utveckla språket och att utveckla ett aktivt lärande. Jag har förmånen att få arbeta med yngre barn och att använda sång, lek, rim och ramsor i undervisningen skapar glittrande ögon, engagemang, nyfikenhet, skratt och fniss. Det står i läroplanen att vi ska leka i undervisningen

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet

Jag arbetar även med äldre elever, deras ögon glittrar också när de får leka och deras engagemang visar att leka är helt okej. Leka – själva ordet låter som om vi slösar med tiden, att det är något barnsligt men ordet lek har en större betydelse än så. Det finns avhandlingar om lek och högskoleutbildningar som har lek i sina kurser. Vi kan leka inne, ute, ensamma, tillsammans, med hjälp av tekniken, i idrottshallen, i klassrummet och i andra sammanhang . Skolan, undervisningen och livet i stort blir en aning trist utan leken, så LEK!
Bild: Öpedagogen

Kommentera