Rektorer – Veckans fråga

Jag har precis blivit telefonintervjuad och att besvara frågor är inte alltid så himla lätt men väldigt utvecklande. Utifrån frågorna fick jag fundera, vrida och vända på saker som i mitt medvetande känns en aning diffusa. Hur gör jag? Varför gör jag det? Hur tänker jag kring ditten och datten? Att bli ifrågasatt skapar också nya tankar kring hur jag kan arbeta vidare kring olika saker. Redan nu, direkt efter telefonintervjun, funderar jag väldigt mycket kring en alldeles specifik sak.

Det fick mig att fundera på att rektorer skulle behöva ställa fler pedagogiska frågor till sin personal. Varför inte ställa en specifik fråga som pedagogen kan fundera på och sedan berätta hur han eller hon tänker kring ställd fråga. Tror också att vi lärare bör ställa fler frågor till våra elever än att avkräva svar mest hela tiden. Det skulle kunna vara början till intressant skolutveckling och lärande!

Kommentera