Undervisning i engelska kan vara så många olika saker

Mina elever ska under hösten ha ett utbyte med en skola i Kaliningrad där fokus ligger på att använda digitala verktyg för att kommunicera med varandra. Eleverna kommer att kommunicera med varandra via deras gemensamma blogg KaliningradEskelhem. Eftersom mina elever är vana bloggare och behärskar bloggverktyget WordPress till stor del, håller de nu på att göra olika instruktionsfilmer på engelska för att eleverna i Kaliningrad också ska kunna sätta igång att blogga på den gemensamma bloggen. Fler instruktionsfilmer är på gång.

Skärminspelningarna är knappt en minut långa. De kan därför tyckas innehålla väldigt lite undervisning och lärande, men icke. Det har varit ett intensivt arbete med att skriva, lyssna, samarbeta, hitta ord, använda appen Skolstil/School Font mm.

Följande innehåll från läroplanen finns att hämta i förarbetet till denna korta men väldigt innehållsrika instruktionsfilm:

Syfte:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och … anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen. … De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan  av språkkunskaper.

Förmågor:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll:

  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • Presentationer, instruktioner, meddelanden… och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Vill ni kommentera på bloggen, gör det på engelska eftersom då har eleverna i Kaliningrad också möjlighet att se vad ni skriver. Vi får se var det här tar vägen – spännande är det i alla fall.

Leka bör vi annars blir det trist

Sång, lek, rim  och ramsor är garanterat ingångar till att utveckla språket och att utveckla ett aktivt lärande. Jag har förmånen att få arbeta med yngre barn och att använda sång, lek, rim och ramsor i undervisningen skapar glittrande ögon, engagemang, nyfikenhet, skratt och fniss. Det står i läroplanen att vi ska leka i undervisningen

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet

Jag arbetar även med äldre elever, deras ögon glittrar också när de får leka och deras engagemang visar att leka är helt okej. Leka – själva ordet låter som om vi slösar med tiden, att det är något barnsligt men ordet lek har en större betydelse än så. Det finns avhandlingar om lek och högskoleutbildningar som har lek i sina kurser. Vi kan leka inne, ute, ensamma, tillsammans, med hjälp av tekniken, i idrottshallen, i klassrummet och i andra sammanhang . Skolan, undervisningen och livet i stort blir en aning trist utan leken, så LEK!
Bild: Öpedagogen