Lgr11 – KAN och HAR FÅTT KUNSKAP OM

I Lpo94 ska skolan sträva efter att varje elev behärskar, utvecklar, lär sig, tillägnar sig, har förtrogenhet med, har kunskap om. I Lgr11 är skolans mål och skolans ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola KAN göra, KAN använda, KAN lösa, KAN lära, KAN utforska, KAN samspela, KAN ta del av eller HAR FÅTT KUNSKAP OM

Jag tycker att Lgr11 stramar upp och kvalitetssäkrar elevens rättighet till en bättre utbildning än tidigare – en tydligare skrivning. Nu är det upp till dig och mig att se till att så blir fallet.