Ensam eller med stöd av andra?

Vi läser numera mycket mer matematiktal tillsammans, tal som vi hämtar från matematikboken. Högt och tydligt. Långsamt. Vi tittar på matematiska begrepp och eleverna tycker att det är bra. En del tycker till och med att de lär sig bättre. Någon tyckte till och med att vi skulle skriva till läromedelsförfattaren och klaga på hur de hade skrivit meningarna. Det gick ju knappt att förstå vad de ville att eleverna skulle göra och jag höll med.

Jag upptäcker att läsförståelsestrategierna aktiveras under tiden vi kritiskt granskar ett matematiktal och talar om det. Jag upptäcker också att jag som lärare tar så mycket för givet. Jag tror att eleverna förstår men det gör de inte när de lämnas ensamma med att läsa och lösa ett tal, tyst och ensamt utan stöd av mig eller klasskamraterna.

Två prickar och ett streck

Två prickar och ett streck, nedskrivet med blyertspenna i en lånad biblioteksbok. Jag blir direkt en skolflicka, sittandes i en skolbänk på 70-talet. Precis sådana där prickar och streck gjorde min lärare också. De markerade hur långt jag skulle läsa i min lärobok, hur många tal jag skulle räkna i matteboken eller markerade var i högläsningsboken min lärare slutade läsa. Det känns som om min lånade biblioteksbok har greppats av en lärare, i skolan, som velat markera ett slut och en väntan på en spännande fortsättning.

20130708-133413.jpg

Ett smörgåsbord av läromedel

Om vi fastnar i att begreppet läromedel är detsamma som en bok, då har vi inte förstått vårt uppdrag .

För mig kan läromedel t ex vara:

 • en dans
 • en digitalkamera
 • en penna
 • en bok
 • en dator
 • en surfplatta
 • en sång
 • ett samtal
 • en filmkamera
 • en diskussion
 • ett ljudklipp
 • en film
 • ett YouTubeklipp
 • en burk med färg
 • en idrottssal
 • en QR-kod
 • en blogg
 • en app

Det är mångfalden av läromedel som gör att alla elever har en möjlighet att närma sig måluppfyllelsen. Vi ska möta eleven där han/hon är och då måste läromedlen i undervisningen vara som ett smörgåsbord, för att möta olika barn och ungdomars behov.