Jaha, tänker du så?

Vi läser högt.
Lyssnar.
Ställer frågor.
Funderar.
Tillsammans.

Elevreflektioner kring just detta:

IMG_1777.JPG

IMG_1778.JPG

iPad i förskolan

Jag fick låna en iPad under Framtidens lärande. Måste erkänna att jag inte riktigt hade förstått innan vad man skulle ha den till. Efter att ha tillbringat en dag med ”paddan” är jag väl inte så mycket klokare – däremot har jag fått med mig en hel del intryck och information kring paddan.

Marie testera iPad

Visst är det en häftig pryl, lättanvänd och jag förstår att elever/barn tycker den är cool. Pratade med flera andra under dagen som säger att för de yngre barnen/eleverna är den mest intressant men ju äldre eleverna blir desto mer går eleverna över till datorn. Det som var väldigt tydligt under dagen var att jag hörde folk, både här och där, säga: Jag ska köpa in iPad till förskolan.

Jag gick på ett inspirationsmöte Från plutt till Appleskrutt – iPads i förskolan. Det var verkligen inspirerande att höra hur de i Nacka arbetade med iPad i förskolan. Bilder och filmer visades och det kopplades till förskolans styrdokument. Följande utvecklas hos barn som använder iPad: finmotorik, logiskt tänkande, matematik, färre konflikter, samarbete, samtal, turtagning, koncentration, språkutveckling.

När jag står där och lyssnar tänker jag att egentligen skulle det här fungera även på äldre barn. Samma saker utvecklas eller kanske ytterligare något annat, åldern spelar väl ingen större roll. Jag funderar och ser hur det skulle se ut i mitt klassrum  – nyfikna och engagerade elever som samlas kring en iPad – Lägereldseffekten kallar de det.. Men så är jag tillbaka i verkligheten – att få köpa iPads till vår skola – det är utopi med stora bokstäver. Önskar jag kunde få arbeta i en kommun som ser möjligheterna med ny teknik och sedan skrider till verket.

Vad har bilder läs- och skrivutveckling att göra?

LÄS!! och inspireras