Tillsammans lär vi oss att lära mer

Visst vill lärare lära sig mer om webbpublicering! Det här mailet landade i min mailbox i veckan:

Jag är lärare på xxxx skola i xxxx år 6-9 (ämne sv och eng). Jag tänkte (har skapat men ej börjat använda) jobba med blogg med mina elever för jag vill ha en bra plattform där vi kan lära av varandra, dela med oss av böcker vi läser, dela med oss av annat vi gör/skapar!, involvera föräldrar o andra som är intresserade. Inspirera och inspireras! Har du nga bra tips då? Lägger du in elevers inlägg el har alla anv.namn o lösen till bloggen o de går in o skriver helt fritt eller gör de inlägg/kommenatr som jag först godkänner. Har du nga sådana tips? Inte tips på innehåll men på hur…?!! Ngt jag inte ska göra?
Tack för att du inspirerar mig!

 

Först vill jag säga: Vad roligt att du vill och att du vågar fråga. Jag tror vi lärare måste fråga varandra oftare. Det handlar inte om att visa sin okunskap, snarare visa att man är intresserad och vill lära sig mer. Om vi hade ett sådant frågande klimat i skolan, skulle vi utvecklas tillsammans med kollegor och elever. Jag tror att vi måste inse att eleverna kan mycket som vi själva inte kan eller är insatta i. Tillsammans lär oss att lära mer.

Mina elever är 10 – 12 år och har egna inloggningar. Jag valde att göra så eftersom jag vill att de ska kunna logga in självar så att de får känslan av att det är deras eget – något som inte jag ska gå in och peta i eller påverka. Vi har också en gemensamt klassinloggning. Den använder vi oss av när vi skriver tillsammans i klassrummet, dvs när vi har projektorn igång och skriver så att alla ser och kan vara med och påverka innehållet i vår blogg. Utöver dessa inloggningar har jag en inloggning som administratör – vilket innebär att jag är den enda som kan påverka bloggens utseende etc. Jag har också alla elevers konton kopplade till ett mail som gör att jag får ett mail så fort eleverna har skrivit ett nytt inlägg, ändrat lösenord etc. På så sätt har jag koll på vad som händer i bloggen, oavsett var jag befinner mig. Jag går aldrig in och ”granskar” mina elevers blogginlägg, däremot kan vi diskutera dem tillsammans i klassen, utifrån olika infallsvinklar. Jag tycker att det är viktigt att eleverna känner att de får skriva utan att det ska vara någon som ”granskar” det de skriver.

Om du vill veta mer vill jag rekommendera Webbstjärnan och Webbstjärnans internet/utbildningsguider. Använder du dig av WordPress så har du en användbar länk här. Jag vill säga att du inte behöver fundera på vad du INTE ska göra. GÖR!! Oavsett VAD det blir, lär du och dina elever er massor av just det och kan sen gå vidare och göra nya upptäckter – utifrån misstag och lyckade grepp.

Att webbpublicera tillsammans med mina elever är det bästa jag har gjort. Jag har massor av nya idéer inför nästa läsår – och bloggen kommer naturligtvis att vara en självklar del av vår undervisning.

 

 

Kommentera