Upphovsrätt och källkritik, hur gör du?

I och med att vi är med i Webbstjärnan har också mina tankar kring hur vi använder Internet/datorn tillsammans med eleverna blivit än mer aktuellt. Jag har alltid sett självklarheten med att använda datorer i undervisningen. Tidigare har mitt fokus legat mer på att använda oss av olika gratisprogram som t ex Voicethread, Glogster, Storybird, Animoto, xtranormal vilket jag även nu ser som något självklart och använder. Nu börjar mitt intresse handla mer om källkritik och upphovsrätt och det blir mer och mer självklart att diskutera detta tillsammans med eleverna och att det är en del av undervisningen.  Jag säger inte att jag är någon expert, för det är jag definitivt inte, men jag är nyfiken och lär mig hela tiden, tillsammans med eller på sidan om eleverna, och enligt våra kursplaner SKA dessa diskussioner föras i våra klassrum. I diskussionerna tillsammans med eleverna kring deras blogg blir det självklart att diskutera källkritik och upphovsrätt. Idag ville t ex en elev att vi skulle scanna av en bild på en Visbykarta från Anna Janssons bok Silvkerskatten och lägga upp den på bloggen vilket i sin tur satte igång en diskussion kring om vi bara kan låna en bild av en författare utan att fråga om lov. Viktiga och intressanta diskussioner. Hur gör du i ditt klassrum?

Kommentera