Vad ska eleverna ha sina kunskaper till?

Vad är det för mening med att lära sig något om man inte vet vad man ska ha kunskapen till? Den frågan ställer jag mig då jag inser att vi har elever som sitter och ”gör” utan att veta varför.

Eleverna skulle efter en matematiklektion besvara följande frågor skriftligt:

  1. Vad har du gjort?
  2. Vad har du lärt dig?
  3. Vad har du för användning av det du arbetat med idag när du är utanför skolan:

 

 

 

Några elever vet att de kommer att ha användning av matematiken när de blir stora (men inte vad de ska ha den till just nu):

Vi lärare har ett uppdrag och det är ( Lgr11):

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang.

Läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen.

I kursplanen i matematik står bl a följande:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Det är lärarens uppdrag och ansvar att synliggöra matematiken för eleverna (för jag tror inte att de gör det utan vår undervisning) och sedan koppla den till vardagliga händelser och andra ämnen. Vi kan inte låta våra elever bara ”göra” utan att reflektera över hur och varför (vilket de enligt våra styrdokument har rätt till). Vi måste diskutera och lyfta upp matematiken med eleverna så att matematiken i skolan blir mer än enbart ett skolämne … och det kanske även gäller fler ämnen än enbart matematiken.

Kommentera