Vågar du vara nyfiken på elevernas tankar

Jag har lärt mig att vara nyfiken på elevernas tankar om sitt lärande och om min undervisning. Det är väldigt spännande att vara nyfiken och det ger också många svar och nya tankar på hur eleverna uppfattar sina lektioner, sin skoldag, sin skola, sin lärare. Det krävs lite mod att fråga eleverna – något som egentligen inte alls ska kräva mod eftersom det är elevernas självklara självklarhet, allt enligt Lgr 11. Min uppfattning om min undervisning är definitivt inte elevernas uppfattning. Min uppfattning om vad ett ämne är blir inte detsamma hos eleverna. Jag tror si och jag tror så … och så får det inte vara. Jag måste fråga eleverna – jag kan göra det muntligt men jag kan också göra det till en skriftlig matematikuppgift. Så jag ställde frågan:

VAD ÄR MATEMATIK?

…och tänk så olika elevreflektioner det blev:

 

En reaktion på “Vågar du vara nyfiken på elevernas tankar

  1. Pingback: Nicke Nyfiken i skolan – att vara nyfiken på sig själv, sina elever och sin undervisning | Rektor Lina bloggar

Kommentera