Variationsteori

Ibland känns det som om det jag gör måste landa i en teori så att görandet blir mer än görande. Att det finns forskning eller liknande som kan bena ut vad jag gör, varför jag gör det och vad det i sin tur gör för elevernas lärande blir allt viktigare i min lärarvardag.

Jag träffade Erica Lövgren unconferencen i Nacka. Erica kom att prata om Variationsteorinoch jag blev så intresserad. Jag hade aldrig hört ordet variationsteori tidigare men när Erica förklarade insåg jag att jag hade kommit i kontakt med det på NCM där de tog upp att eleverna måste hitta likheter och skillnader för att kunna förstå t ex ett matematikbegrepp. Nu ska jag fördjupa mig i variationsteorin och paddan är laddad med PDF:er som ska läsas.

 

Kommentera